czwartek, 27 lutego 2020 r.

Z wizytą w Gnieźnie

W Gnieźnie gościli 5 lipca przedstawiciele Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, którym towarzyszyli członkowie senackiej Polsko-Rosyjskiej Grupy Parlamentarnej.  

 

Pobyt w mieście św. Wojciecha był częścią kilkudniowej wizyty studyjnej, podczas której goście z Rosji spotkali się z władzami oraz poznawali specyfikę poszczególnych regionów. Była to także okazja do wymiany doświadczeń i kontynuacji współpracy rozpoczętej m.in. w czasie tegorocznego IV Forum Regionów Polska-Rosja, które odbyło się z inicjatywy i pod auspicjami Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. W Gnieźnie gości przyjął bp Bogdan Wojtuś. W czasie krótkiej wizyty zwiedzili również katedrę gnieźnieńską.

Polecamy