czwartek, 27 lutego 2020 r.

Zmarł ks. Zenon Guban

We wtorek, 17 lipca, zmarł ks. Zenon Guban – emerytowany proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Strzyżewie Kościelnym i parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Jankowie Dolnym.

 

Śp. ks. Zenon Guban urodził się 6 października 1939 roku w miejscowości Kaszec k. Gostynia. Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1962 roku w Krakowie. W tym samym roku wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1968 roku z rąk bp. Jana Czerniaka. Pierwszą parafią, do której został posłany jako wikariusz było Janikowo. Był również wikariuszem w miejscowości Koryta (1969-73), w Białośliwiu (1973-74), w parafii pw. św. Floriana w Pleszewie (1974-75), we wrzesińskiej Farze (1975-77), w Bydgoszczy (1977-81), Gębicach (1981-82), Łeknie (1982-83) oraz w parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie (1983-85). W 1985 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Zwiastowania NMP w Strzyżewie Kościelnym. W 1988 roku objął zarząd nowo utworzonej parafii w Jankowie Dolnym. Funkcję proboszcza obu parafii pełnił do 1999 roku.

 

Msza św. żałobna za duszę zmarłego Kapłana zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Strzyżewie Kościelnym w środę, 18 lipca, o godz. 16.00. Wspólnota Archidiecezjalnego Domu Księży Seniorów pożegna ks. Gubana Mszą św. w kaplicy domowej w piątek, 20 lipca, o godz. 16.00. Pogrzeb rozpocznie się Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem ks. bpa Bogdana Wojtusia w kościele pw. św. Mikołaja w Krobii koło Gostynia w sobotę, 21 lipca, o godz. 11.00, po której nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

 

Zmarłego Kapłana polecamy miłosierdziu Bożemu.

Polecamy