poniedziałek, 17 lutego 2020 r.

Abp Muszyński podsumowuje

Abp senior Henryk Muszyński uczestniczył w Rzymie w obradach Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Jednym z tematów spotkania było znaczeniu ekumenizmu dla nowej Ewangelizacji oraz dostosowaniu "Dyrektorium Ekumenicznego" wydanego w roku 1993 do nowych zmienionych warunków, w których toczy się obecnie dialog ekumeniczny.

 

Jesienne posiedzenie Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan (PRPJC) odbyło się w dniach 12-16 listopada. Obrady otworzyło obszerne przedłożenie kard. Kurta Kocha – przewodniczącego PRPJC na temat: „Znaczenie ekumenizmu dla Nowej Ewangelizacji.” Dopełnieniem referatu kard. Kocha, który obszernie przedstawił problemy związane z treścią, sposobem i trudnościami ewangelizacji we współczesnym świecie, było przemówienie Benedykta XVI w czasie audiencji udzielonej członkom PRPJC 15 listopada . Papież wskazał, że odnowione zaangażowanie wspólnot chrześcijańskich w głoszeniu Ewangelii, stanowi nowy motyw nadziei dla Kościoła. Przybliżenie współczesnemu człowiekowi Boga żywego, objawionego w Jezusie Chrystusie w mocy Ducha Świętego, który ożywia i uświęca, jest „najbardziej pilnym i imperatywem dla wszystkich chrześcijan”. Żadne trudności nie usprawiedliwiają wytrwałego i cierpliwego dążenia do pełnej jedności Kościoła, będącej wyrażeniem woli Chrystusa - Jego Założyciela i dziełem samego Ducha Świętego. Papież przypomniał również, że Rok Wiary ogłoszony niedawno, przez ożywienie i pogłębienie wiary, przyczyni się także do postępu na drodze dialogu ekumenicznego.

 

W czasie obrad sekretarz generalny, mons. Brian Farrell, przedstawił obszerny i bardzo realistyczny obraz dialogu prowadzonego z różnymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi. Uczestnicy obrad wysłuchali także sprawozdanie z działalności Rady od czasu jej ostatniego posiedzenia plenarnego, które odbyło się w dniach 15 – 19 listopada 2010 roku oraz zapoznali się z aktualnym stanem stosunków i dialogu z judaizmem, który przedstawił sekretarz Komisji ds. Stosunków z Hebraizmem – ks. Norbert Hofmann SDB. Druga część Konferencji Plenarnej była poświęcona rewizji „Dyrektorium Ekumenicznego” wydanego w roku 1993. Miała ona charakter szerokiej, światowej konsultacji mającej na celu przygotowania nowego wydania tego dokumentu.

 

Sprawozdanie abp. Henryka Muszyńskiego

Polecamy