poniedziałek, 17 lutego 2020 r.

Inowrocław: prezentacja "Listów z Rzymu"

W Instytucie Prymasa Glempa w Inowrocławiu odbyła się 19 listopada prezentacja książki „Listy z Rzymu” kard. Bolesława Filipiaka. W spotkaniu uczestniczył m.in.: prymas Polski abp Józef Kowalczyk, kard. Józef Glemp oraz ordynariusz diecezji bydgoskiej bp Jan Tyrawa. 

 

Impulsem do wydania książki była ubiegłoroczna konferencja poświęcona życiu i dziełu kard. Bolesława Filipiaka. W czasie sesji prelegenci wspominali lata szkolne kardynała, jego wizję Kujaw, a także okres rzymski. Nie zabrakło także wspomnień najbliższych i krewnych dziekana Roty Rzymskiej. Książka „Listy z Rzymu” jest niejako pokłosiem tamtego spotkania. Składa się z dwóch części. Pierwsza to wybór z korespondencji wydanej – pod takim samym tytułem – jeszcze w 1968 roku przez rzymską oficynę wydawniczą Tipografia P.U.G. Druga to listy, które po 1968 roku były przygotowywane przez autora do druku w formie zwartej, ale ostatecznie w takiej postaci nigdy się nie ukazały. Przechowywała je przez lata bratanica kardynała Danuta Teter.

 

Inowrocławskie spotkanie promujące książkę było kolejną okazją do przypomnienia osoby i życia autora listów. Za jego organizację oraz przygotowanie wydawnictwa dziękował prymas Polski abp Józef Kowalczyk, który był wychowankiem kard. Filipiaka w Rocie Rzymskiej. „Bardzo się cieszę, że ta książka powstała i że po raz kolejny przypomniano postać zasłużonego kapłana urodzonego tutaj, na Kujawach. To niezwykle ważne i godne pochwały, że o takich ludziach się pamięta i pamięć tą przekazuje kolejnym pokoleniom” – powiedział KAI abp Kowalczyk.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, członkowie Rady Instytutu Prymasa Glempa oraz duchowni i mieszkańcy Inowrocławia. Publikację przybliżył zebranym redaktor naukowy wydania prof. zw. dr hab. Marceli Kosman z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obok listów kard. Filipiaka w książce znaleźć można obszerny szkic biograficzny dziekana Roty Rzymskiej przygotowany przez Piotra Strachanowskiego, który jest także autorem podpisów pod fotografiami, pochodzącymi z różnych okresów posługi kard. Filipiaka. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Kard. Bolesław Filipiak urodził się w 1901 roku w Ośniszczewku. Uczęszczał do Gimnazjum Królewskiego w Inowrocławiu, dzisiejszego I LO im. Jana Kasprowicza. W 1926 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Antoniego Laubitza. Następnie studiował w Papieskim Instytucie Świętego Apolinarego w Rzymie, gdzie w 1935 roku uzyskał stopień doktora obojga praw. W latach 1933 – 1944 był sekretarzem kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski. Od 1947 roku zasiadał w Rocie Rzymskiej, a od 1967 roku był jej dziekanem. W 1976 roku został kardynałem. Zmarł w Poznaniu w 1978 roku, na cztery dni przed wyborem papieża z Polski. Jego „Listy z Rzymu” były publikowane m.in. na łamach „Przewodnika Katolickiego”.

 

bgk KAI
Fot. ks. P. Kowalski, M. Królak

 

Polecamy