niedziela, 23 lutego 2020 r.

Janikowo: rondo im. ks. Stawickiego

Rondo na nowopowstałej obwodnicy w Janikowie otrzymało imię ks. Andrzeja Stawickiego, zasłużonego proboszcza miejscowej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystość odbyła się 18 listopada z udziałem duchowieństwa, władz i mieszkańców Janikowa.

 

Z inicjatywą nadania rondu imienia zasłużonego kapłana wyszedł członek Zarządu Powiatu i przewodniczący janikowskiego koła PiS Marek Knop. 26 października radni miejscy podjęli stosowną uchwałę o nadaniu nazwy „Rondo K. Andrzeja Stawickiego” skrzyżowaniu dróg na nowo powstałej obwodnicy.

 

Uroczystość poświęcenia ronda poprzedziła Msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą koncelebrowali: ks. prałat Mirosław Kiedzik, ks. prałat Zenon Niemczyk oraz proboszcz ks. kan. Antoni Michalak. Przed Eucharystią słowo wprowadzenia wygłosiła Małgorzata Nowak ze Związku Literatów Polskich. Obecni obejrzeli także prezentację multimedialną poświęconą ks. Andrzejowi Stawickiemu, którą przygotowali uczniowie miejscowej szkoły podstawowej pod kierunkiem Marii Lewandowskiej. Liturgię muzycznie ubogacił chór PRO NOBIS z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie oraz Orkiestra Dęta Straży Pożarnej ze Strzelna. Podczas Eucharystii inicjator przedsięwzięcia Marek Knop przekazał na ręce burmistrza Janikowa XIX-wieczny wolumin - osobistą pamiątkę po ks. Andrzeju Stawickim.

 

W uroczystości uczestniczyli licznie mieszkańcy Janikowa, poczty sztandarowe oraz przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Po Mszy św. wszyscy przeszli pod rondo, które poświęcił ks. Antoni Michalak. Przecięcia wstęgi dokonali wspólnie burmistrz Miasta i Gminy Janikowo Andrzej Brzeziński oraz v-ce przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Adam Banaszak.

 

Ks. Andrzej Stawicki urodził się 28 maja 1937 roku w Nakle nad Notecią. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1961 roku w Gnieźnie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. W latach 1969-1979 był kolejno wikariuszem w Mogilnie, Gnieźnie oraz Inowrocławiu. Od 1969 do 1972 roku pracował jako notariusz w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Z dniem 1 lipca 1979 r. został proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Janikowie, gdzie posługiwał do śmierci. Jednocześnie opiekował się kościołem pw. św. Jana Chrzciciela w pobliskim Ostrowie, gdzie był współinicjatorem powstania ośrodka oazowego dla dzieci i młodzieży archidiecezji gnieźnieńskiej. Zainicjował również ruch pielgrzymkowy w Janikowie oraz powołał na terenie parafii aktywnie działające stowarzyszenia i grupy apostolskie. Był również zaangażowany w działalność NSZZ Solidarność, pracując aktywnie  na rzecz Zarządu Regionu i Komitetu Krajowego. Po 1989 roku patronował i pomagał w organizacji Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Janikowie. W czasie trwania stanu wojennego na terenie plebani ukrywał sztandar i dokumenty NSZZ Solidarność. Za zasługi dla ruchu solidarnościowego podziękował mu prezydent RP Lech Wałęsa, który w 1989 roku złożył mu osobisią wizytę.

 

Ks. Andrzej Stawicki jest pamiętany w Janikowie jako dobry kapłan, nauczyciel i wychowawca. Wśród jego wychowanków są księża, profesorowie teologii, wykładowcy wyższych uczelni.  Janikowianie pamiętają go jako kapłana z charyzmą, wrażliwego na ludzką krzywdę, niosącego pomoc potrzebującym zarówno duchową, jak i materialną, dającego  przykład swoją postawą życiową.

 

Fot. Małgorzata Nowak

 

Polecamy