poniedziałek, 17 lutego 2020 r.

Janikowo: zjazd Akcji Katolickiej

„Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, uczeń Chrystusa winien być odważnym i pokornym świadkiem Bożej prawdy. Jeśli członkowie Akcji Katolickiej mają być we współczesnym świecie solą ziemi i światłem świata, to muszą najpierw odważnie głosić konkretnemu człowiekowi Prawdę, czyli Dobrą Nowinę” – mówił prymas Polski abp Józef Kowalczyk podczas obchodów patronalnego święta Akcji Katolickiej.

 

Metropolita gnieźnieński spotkał się z członkami Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Janikowie, gdzie w miejscowej parafii pw. bł. Michała Kozala zorganizowano doroczny zjazd z okazji święta patronalnego przypadającego w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. We wspólnej modlitwie uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych władz, duchowni z dekanatu oraz delegacja Akcji Katolickiej z diecezji bydgoskiej.

 

W homilii prymas Polski nawiązał do przypadającego w tym roku 15-lecia działalności organizacji w archidiecezji gnieźnieńskiej. Jak mówił, podejmowane w tym okresie przez Akcję Katolicką działania potwierdzają, że „jest ona nieocenioną szansą w procesie włączania katolików świeckich w życie i misję Kościoła, a jednocześnie godnym naśladowania przykładem realizacji społecznego wymiaru wiary”. Prymas przyznał również, że minione 15 lat było czasem znaczących zmian w naszej Ojczyźnie. Obok tego, co cieszy i pozwala z nadzieją myśleć o przyszłości, zaszły również przeobrażenia niepokojące, które w istotny sposób rzutują na kształt życia zbiorowego i indywidualnego. Należy do nich m.in. coraz powszechniejsza negacja wartości, na których całe pokolenia Polaków budowały swoją chrześcijańską i narodową tożsamość.

 

„Zauważamy, że dzisiejszy świat coraz częściej stara się sprowadzić religię i wiarę wyłącznie do sfery prywatnej, odmawiając jej prawa obecności w życiu publicznym – mówił prymas, dodając, że przeciwwagą dla tych tendencji musi być świadectwo ludzi świadomych swojej wiary i nieustannie ją zgłębiających, którzy z Ewangelii uczynili program swojego życia osobistego, rodzinnego, zawodowego i obywatelskiego. „Kościół potrzebuje dziś ludzi świeckich, którzy w Akcji Katolickiej znaleźli szkołę świętości i dzięki niej nauczyli się wprowadzać w życie radykalne przesłanie Ewangelii w kontekście swojej codzienności. Niech wasze stowarzyszenie będzie miejscem, gdzie w szkole Słowa Bożego i przy stole Eucharystii będziecie coraz bardziej stawać się uczniami Chrystusa Króla i gdzie będziecie uczyć się działać w duchu miłości i przebaczenia, aby zło dobrem zwyciężać i wytrwale zacieśniać więzy braterstwa obejmującego wszystkich” – mówił do członków organizacji prymas.

 

Mszę św. koncelebrowali: asystent diecezjalny Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. prał. Krzysztof Redlak oraz proboszcz janikowskiej parafii ks. Ireneusz Doroszewski. Po Eucharystii obecni mieli okazję wysłuchać prelekcji ks. dr. Mieczysława Polaka „Apostolstwo Świeckich - 50 lat po soborze”. Doroczny zjazd Akcji Katolickiej był okazją do przyjęcia w szeregi nowych członków oraz podsumowania 15-letniej działalności organizacji. Obecnie należy do niej około 200 osób zrzeszonych w 18 oddziałach parafialnych. Jak mówi ks. Krzysztof Redlak, dynamizm apostolski Akcji Katolickiej nie rodzi się z emocjonalnego i powierzchownego entuzjazmu jej członków, ale jest ściśle związany z doświadczeniem formacji i świadomym zaangażowaniem w życie Kościoła. „Nowość działania Akcji Katolickiej nie polega na wyjątkowych metodach, lecz przede wszystkim na zdolności do potwierdzenia centralnego miejsca Boga w życiu jej członków. Służba Kościołowi, która jest wytyczną pracy apostolskiej Akcji Katolickiej, pokazuje z kolei, że może ona ożywiać wspólnotowy wymiar życia naszych parafii. Od zrozumienia więc, czym jest Akcja Katolicka i jakie zadania przed nią stoją, zależy prawdziwe przekonanie o potrzebie jej powołania” – tłumaczy ks. Redlak.

 

Początki Akcji Katolickiej w Polsce sięgają lat 20. minionego wieku. Prężną działalność organizacji przerwał wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu Akcja Katolicka nie miała już możliwości wznowienia aktywności. Reaktywacja nastąpiła dopiero w 1996 roku z inicjatywy bł. Jana Pawła II. Organizacja, nawiązując do kilkudziesięcioletniej tradycji, rozpoczęła działalność pod patronatem św. Wojciecha. W archidiecezji gnieźnieńskiej Akcja Katolicka została ponownie powołana do życia przez abp. Henryka Muszyńskiego w kwietniu 1997 roku.

 

bgk KAI
Fot. M. Nowak

Polecamy