niedziela, 23 lutego 2020 r.

Kruszwica: dziękczynienie za małżeństwo

Małżonkowie z parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus odnowili ślubna przysięgę. Uroczystość odbyła się podczas Mszy św. sprawowanej 18 listopada pod przewodnictwem bp. seniora Bogdana Wojtusia.

 

„Dziś w waszej parafii przeżywacie dzień dziękczynienia za małżeństwo i rodzinę. Przez sakrament małżeństwa Chrystus jest obecny w życiu małżonków. Im żywsza jest ich wiara, im więcej czasu poświęconego na modlitwę, tym małżeństwo jest silniejsze” – mówił do uczestników liturgii bp Wojtuś. Zachęcał również, by trwający Rok Wiary stał się impulsem do refleksji nad stanem naszej wiary i osobistej więzi z Chrystusem, a także jakością świadectwa dawanego Chrystusowi w małżeństwie i przez małżeństwa.

 

Przyrzeczenia ślubne odnowiło w Kruszwicy ponad 80 par małżeńskich. Do uroczystości małżonkowie przygotowywali się m.in. słuchając homilii głoszonych 4 listopada przez ks. kan. Franciszka Jabłońskiego. Już niebawem spotkają się ponownie. 24 listopada na zaproszenie proboszcza parafii ks. Wojciecha Daneckiego w parafii zorganizowane zostanie spotkanie z małżonkami działającymi w „Domowym Kościele”.

 

Fot. Arch. ks. F. Jabłoński

Polecamy