niedziela, 23 lutego 2020 r.

Nowy biskup pomocniczy

Ks. kan. dr Krzysztof Wętkowski, 49-letni wikariusz generalnych archidiecezji gnieźnieńskiej, został mianowany nowym biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce ogłoszono 24 listopada w południe.

 

W komunikacie czytamy, iż papież Benedykt XVI mianował ks. Krzysztofa Wętkowskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Glavinizza.

 

Ks. Krzysztof Wętkowski urodził się 12 sierpnia 1963 roku w Gnieźnie. Po ukończeniu miejscowego II Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął studia i formację kapłańską w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1988 roku w bazylice prymasowskiej z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii farnej pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (obecnie katedra bydgoska). Wypełniał tam także obowiązki kapelana bp. Jana Nowaka, wówczas biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego i wikariusza biskupiego prymasa Polski dla miasta Bydgoszczy.

 

W roku 1989 został skierowany przez prymasa Józefa Glempa na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1995 otrzymał tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Po powrocie do Gniezna abp Henryk Muszyński mianował go rzecznikiem prasowym oraz referentem ds. środków społecznego przekazu Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Pełnił również posługę ojca duchownego Prymasowskiego Instytutu Teologicznego w Gnieźnie. W 1995 roku abp Henryk Muszyński powierzył mu obowiązki kanclerza Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie przez 17 lat. W 2004 roku otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Prymasowskiej. Gdy przyjmował nominację w gronie tym było ośmiu jego profesorów z czasów seminaryjnych oraz proboszcz rodzinnej parafii.

 

49-letni ks. Krzysztof Wętkowski jest cenionym kanonistą, wykładowcą Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również stałym publicystą tygodnika „Przewodnik Katolicki”.  We wrześniu 2012 roku, decyzją arcybiskupa gnieźnieńskiego Józefa Kowalczyka, został mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej. Funkcję tą objął w październiku.

 

Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej są słowa „State in fide” (Trwajcie mocno w wierze) zaczerpnięte z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Sakrę biskupią ksiądz biskup nominat przyjmie 22 grudnia w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie z rąk prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka.

 

bgk KAI

 

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej
Życiorys biskupa nominata
Komunikat prymasa Polski1
Komunikat prymasa Polski2
Komunikat prymasa Polski (do druku)

Polecamy