niedziela, 23 lutego 2020 r.

Nowy zarząd Towarzystwa św. Wojciecha

Towarzystwo Świętego Wojciecha wybrało nowe władze. Zmiana warty dokonała się podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, który odbył się 10 listopada w gmachu gnieźnieńskiego PWSD.

 

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbywa się co 4 lata. Jego celem jest podsumowanie minionej kadencji oraz wyłonienie z uczestniczących w nim delegatów (pochodzących z wszystkich kół parafialnych Towarzystwa) nowych władz bractwa tzn. Zarządu Głównego, który spośród siebie wybiera prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej.

 

Zjazd jest ważny, gdy uczestniczy w nim większa część uprawnionych do głosowania delegatów. Spośród maksymalnej liczby 102 uprawnionych delegatów w sobotnim spotkaniu uczestniczyło 80, którzy wybrali nowe władze. Obecny był także asystent diecezjalny organizacji ks. Tomasz Głuszak. Zgodnie ze statutem nowy prezes obejmie oficjalnie urząd po zatwierdzeniu przez arcybiskupa gnieźnieńskiego.

 

Nowy skład Zarządu Głównego tworzą:    

Antoni Kapeja (Krajna) – prezes
Władysław Ciesielski (Gniezno) – v-ceprezes
Henryk Dudek (Bydgoszcz) – v-ceprezes
Stanisław Żydek (Krajna) – sekretarz
Adam Sztyma (Bydgoszcz) – skarbnik

oraz 6 członków:

Tadeusz Bieniek (Kujawy)
Henryk Pawlaczyk (Pałuki)
Tadeusz Pytel (Kujawy)
Zbigniew Rolewski (Pałuki)
Rafał Wierzbowski (Bydgoszcz)
Władysław Wiśniewski (Kujawy)

 

Nowy skład Komisji Rewizyjnej tworzą:

Henryk Wycinek (Bydgoszcz) – przewodniczący
Andrzej Górny (Krajna)
Zbigniew Grzesik (Pałuki)
Józef Misterski (Kujawy)
Mieczysław Ratajczak (Gniezno)

Polecamy