poniedziałek, 17 lutego 2020 r.

Płonkowo: niebawem otwarcie parku

Przy kościele parafialnym w Płonkowie (archidiecezja gnieźnieńska) powstał czwarty na Kujawach park kulturowy obejmujący m.in. relikty wcześniejszych świątyń i średniowiecznego cmentarza. Uroczyste otwarcie i poświęcenie parku odbędzie się w sobotę 10 listopada z udziałem sekretarza generalnego KEP bp. Wojciecha Polaka.

 

Według definicji park kulturowy to jedna z form ochrony zabytków, mająca na celu ochronę krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Obecnie na terenie Polski funkcjonuje 21 parków kulturowych w 12 województwach. Jednym z nich jest „Park kulturowy kościół św. Oswalda” powstały przy kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego i Pierwszych Polskich Męczenników w Płonkowie.

 

Nazwa płonkowskiego parku przywołująca postać św. Oswalda związana jest z wezwaniem ostatniego drewnianego kościoła stojącego w tym miejscu przed II wojną światową. Jak tłumaczy proboszcz parafii ks. Józef Bachorz, w latach 2006-2007 w miejscu tym, w wyniku prac archeologicznych, odkryto relikty dwóch wcześniejszych świątyń z XVI i XVIII wieku, a także liczne pochówki, z których najstarsze archeolodzy datują na okres średniowiecza. Ranga odkryć była tak znacząca, że we wrześniu 2009 roku Rada Gminy Rojewo specjalną uchwałą utworzyła na tym miejscu wspomniany „Park kulturowy kościół pw. św. Oswalda”. Przesłanką ku temu była m.in. analiza materiału pozyskanego w trakcie badań archeologicznych. Stanowiska archeologiczne w Płonkowie okazały się jednymi z najbogatszych na Kujawach i dostarczyły szczegółowych wiadomości o obyczajach pogrzebowych miejscowej ludności od średniowiecza po czasy nowożytne.

 

Badania wykazały również trwający w tym miejscu nieprzerwanie przez sześć stuleci kult. Został on przerwany 5 października 1939 roku, kiedy to członkowie Hitlerjugend skatowali i zamordowali przy kościele miejscowego kapłana, dziś błogosławionego ks. Mariana Skrzypczaka. Zniszczyli również cmentarz i spalili kościół, z którego zrabowano wszystkie cenne przedmioty. Nowy kościół, który otrzymał wezwanie św. Maksymiliana Kolbego i Pierwszych Polskich Męczenników wzniesiono w Płonkowie dopiero w latach 1978-80.

 

Uroczyste otwarcie parku odbędzie się w sobotę, 10 listopada. Jego poświęcenia dokona sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak. W parku zainstalowano specjalne tablice z informacjami nt. historii płonkowskich świątyń, a także prowadzonych wykopalisk i odnalezionych reliktów.

 

bgk KAI

 

Historia parafii w Płonkowie
Bł. ks. Marian Skrzypczak – kapłan płonkowskiej parafii zamordowany w 1939 r. przez członków Hitlerjugend

 

Fot. www.parafiaplonkowo.pl

Polecamy