poniedziałek, 17 lutego 2020 r.

ŚDM - komunikat

Komitet Brazylijski opublikował listę osób wytypowanych na wolontariuszy międzynarodowych 28. Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro.  Informujemy, że wśród wybrańców znalazły się 294 osoby z Polski. 

 

Osoby wymienione na liście są zaproszone do odbycia wolontariatu podczas trwania ŚDM. Kandydaci będą proszeni o przybycie do Rio de Janeiro w dniu 15 lipca 2013 r., ponieważ w tygodniu poprzedzającym ŚDM wezmą udział w specjalnym szkoleniu.

Jeżeli odnalazłeś się na liście i nadal chcesz zostać wolontariuszem 28. ŚDM, wyślij na adres volunt.international@rio2013.com następujące dokumenty:


1) cyfrowe zdjęcie w formacie (3x4 inches)
2) skan paszportu
3) list polecający podpisany przez biskupa diecezjalnego bądź delegata
4) CV

 

Wolontariusze pochodzący z Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w celu uzyskania listu polecającego, mogą zgłaszać się do Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, do ks. Marcina Kulczynskiego. Powinni oni mieć ze sobą pisemną opinię Ks. Proboszcza lub katechety.

Polecamy