niedziela, 23 lutego 2020 r.

W intencji zmarłych arcybiskupów

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk wraz z abp. seniorem Henrykiem Muszyńskim, biskupami pomocniczymi i Kapitułą Prymasowską, modlił się 2 listopada w intencji zmarłych arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski.

 

W czasie Mszy św. sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej modlono się także za dusze polskich królów koronowanych w Gnieźnie, zmarłych biskupów pomocniczych, kanoników,  kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych oraz wiernych świeckich związanych z katedrą gnieźnieńską. W homilii abp Muszyński nawiązał do istoty Dnia Zadusznego. Jak mówił, w dniu tym pustoszeją ulice, a zaludniają się cmentarze. Mimo to współczesny człowiek nie lubi myśli o śmierci. „Niepokoi go szczególnie to, że wszystko co wiąże się ze śmiercią przywodzi na myśl ciemność i pustkę. I to musi niepokoić. Jednak już starożytni mówili, że oddalanie od siebie myśli o śmierci nie rozwiązuje problemu. Nie znajdzie sensu życia ten, kto nie pochyli się na swoją przemijalnością i śmiercią” – mówił arcybiskup senior.

 

Podkreślił również, że dla chrześcijan prawdziwy sens życia i śmierci objawia się wyłącznie w Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym. „Święty Paweł zapewnia nas, że Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Jest to jedyne zwycięstwo i jedyne światło,  które zdolne jest rozświetlić mroki umierania i śmierci. Jezus przez swoje zmartwychwstanie dokonał ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią i to zwycięstwo jest także naszym zwycięstwem” – mówił abp Muszyński.

 

Wyrazem pamięci o arcybiskupach zasiadających przez stulecia na stolicy arcybiskupiej w Gnieźnie były znicze płonące przed kaplicami, w podziemiach których pochowano wielu z nich. Wieczny odpoczynek w kryptach bazyliki prymasowskiej znaleźli m.in. budowniczy katedry abp Jarosław Bogoria Skotnicki, abp Zbigniew Oleśnicki, abp Jan Łaski, abp Maciej Łubieński, abp Teodor Potocki, abp Ignacy Krasicki oraz pierwszy prymas odrodzonej Polski abp Edmund Dalbor.

 

bgk KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy