niedziela, 23 lutego 2020 r.

Wszystko zawierzam św. Wojciechowi

„Wszystko, co przede mną, zawierzam św. Wojciechowi” – powiedział biskup nominat Krzysztof Wętkowski, dziękując za powierzenie mu posługi biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej. Nominację ogłosił w Gnieźnie prymas Polski abp Józef Kowalczyk, podczas rejonowego spotkania kapłanów w PWSD.  

 

Biskup nominat przyznał, że w tej szczególnej chwili na myśl przychodzą mu słowa wypowiadane podczas obrzędu święceń kapłańskich: „Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona”. „Mam nadzieję, że jest to dobre dzieło i jestem świadomy, że sam na siebie liczyć nie mogę. Liczę na wsparcie, które przyjdzie z góry” – powiedział bp nominat Krzysztof Wętkowski.

 

Podkreślił również, że całą swoją przyszłą posługę biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego zawierza św. Wojciechowi, który jest obecny w jego życiu od początku. „U relikwii św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej zostałem ochrzczony, tam przyjąłem święcenia kapłańskie i teraz, u relikwii św. Wojciecha, otrzymam sakrę biskupią. To dla mnie szczególny znak. Święty Wojciech przyniósł wiarę na nasze ziemie i pozostawił nam zadanie, aby w tej wierze trwać. Jest patronem niepodzielonego Kościoła. Jego znaczenia dla Kościoła i dla mnie osobiście jest ogromnie ważne ” – stwierdził nowy biskup pomocniczy gnieźnieński.

 

Podziękował także wszystkim, którzy – jak mówił – obdarzyli go zaufaniem, powierzając mu kolejne funkcje i zadania w Kościele. W sposób szczególny dziękował papieżowi, prymasowi Polski abp. Józefowi Kowalczykowi, abp. seniorowi Henrykowi Muszyńskiemu i bp. seniorowi Bogdanowi Wojtusiowi, który był jego rektorem w seminarium duchownym. Podziękował również wszystkim, którzy towarzyszyli mu w kapłańskiej drodze i których na tej drodze spotkał. Od każdego – jak mówił – czegoś się nauczył.

 

Zadowolenie z nominacji ks. Wętkowskiego na biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego wyraził prymas Polski abp Józef Kowalczyk, prosząc jednocześnie o modlitwę w jego intencji. „Otoczmy biskupa nominata modlitwą, prosząc o moc Ducha Świętego, aby sprostał zadaniom, jakie Pan przed nim postawi – powiedział. Przyznał również, że w czasie swojej współpracy z ks. Wętkowskim, najpierw jako kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, a ostatnio wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej, miał okazję poznać go z jak najlepszej strony.

 

Z wyboru cieszy się także abp senior Henryk Muszyński, który współpracował z biskupem nominatem przez kilkanaście lat. „Nie jestem prawnikiem i w tej materii całkowicie polegałem na nim. Muszę powiedzieć, że nowy biskup pomocniczy gnieźnieński jest człowiekiem, który zasługuje na zaufanie” – przyznał abp Muszyński.

 

Bp Bogdan Wojtuś z kolei wspominał czasy seminaryjne nowego biskupa pomocniczego. Jak mówił, ks. Wętkowski wyróżniał się już jako kleryk. „Już wówczas myślałem, że będzie pełnił ważną rolę w Kościele i tak się staje” – dodał biskup senior.

 

Nowy biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej ma 49 lat i jest rodowitym gnieźnianinem. Od października tego roku pełni funkcję wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej. Wcześniej, przez 17 lat, był kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Jest cenionym kanonistą, wykładowcą Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma na swoim koncie kilkanaście  artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jest również stałym publicystą tygodnika „Przewodnik Katolicki”.

 

Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej są słowa „State in fide” (Trwajcie mocno w wierze) zaczerpnięte z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Sakrę biskupią ksiądz biskup nominat przyjmie 22 grudnia w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie z rąk prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. Współkonsekratorami będą abp Celestino Migliore i abp senior Henryk Muszyński.

 

bgk KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy