piątek, 28 lutego 2020 r.

Dekrety

Z dniem 1 października abp Józef Kowalczyk prymas Polski mianował ks. Mariusza WIECZORKIEWICZA, proboszcza parafii pw. św. Marcina w Pawłowie, spowiednikiem zwyczajnym alumnów Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, na okres 3 lat.

 

Z dniem 1 października abp Józef Kowalczyk prymas Polski zwolnił ks. Tomasza TRZASKAWKĘ z obowiązków dyrektora Domu Rekolekcyjnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Rościnnie. Na stanowisko to abp Józef Kowalczyk mianował z dniem 1 października ks. Franciszka JABŁOŃSKIEGO z zachowaniem wszystkich pełnionych przez niego dotychczas obowiązków.

 

Z dniem 1 października abp Józef Kowalczyk prymas Polski zwolnił ks. Zbigniewa PRZYBYLSKIEGO z funkcji referenta ds. zakonnych Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Funkcję tą, z dniem 1 października, decyzją abp. Józefa Kowalczyka objął ks. Tomasz TRZASKAWKA.

Polecamy