piątek, 28 lutego 2020 r.

Chodzież: oazowy dzień wspólnoty

„Chrystus i Kościół – misja jednania” - pod takim hasłem odbył się w chodzieskiej parafii pw. Nawiedzenia NMP pierwszy w nowym roku formacyjnym dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie.

 

W tematykę spotkania, które odbyło się 20 października, wprowadził uczestników moderator rejonowy ks. Sławomir Rachwalski z Raczyna. Małżonkowie, w dwóch grupach, uczestniczyli w dzieleniu się Słowem Bożym oraz w Godzinie Odpowiedzialności, podczas której wysłuchali prelekcji pary rejonowej Doroty i Jacka Skowrońskich zatytułowanej „Nowy Człowiek w świecie mediów”. Prezentowany materiał dotyczył miejsca współczesnych mediów w rodzinie, a także wpływu, jaki wywierają na osobowość rodziców i dzieci oraz ich wzajemne relacje. Po konferencji był czas na osobiste spotkanie z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie. Małżonkowie uczestniczyli również w Mszy św. sprawowanej przez wikariusza goszczącej oazę parafii ks. Szymona Pawłowskiego oraz ks. Mariusza Orlikowskiego, wikariusza parafii pw. św. Jakuba Ap. w Wągrowcu. Jednym z darów niesionych przez dzieci w procesji z darami był plakat – kolaż ich rysunków z napisem „Zjednoczeni z Chrystusem”.

 

Fot. A. Ptaszyński GALERIA

Polecamy