piątek, 28 lutego 2020 r.

Dekrety

Abp Józef Kowalczyk prymas Polski mianował ks. prał. Jarosława Zimnego, proboszcza parafii pw. św. Wita w Rogoźnie, dziekanem dekanatu rogozińskiego na okres 5 lat. Dekret wejdzie w życie 25 października br.

 

Abp Józef Kowalczyk prymas Polski zwolnił ks. kan. Ryszarda Kwiatkowskiego z obowiązków proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Gąsawie i przeniósł go w stan spoczynku. Jednocześnie na stanowisko to abp Kowalczyk mianował ks. Piotra Gogolewskiego, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Ignacego Loyoli we Wronowach. Dekrety wejdą w życie 30 października br.

 

Abp Józef Kowalczyk prymas Polski mianował ks. Tomasza Zakrzewskiego, dotychczasowego wikariusza parafii pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie, proboszczem parafii pw. św. Ignacego Loyoli we Wronowach. Dekret wejdzie w życie 30 października br.

 

Abp Józef Kowalczyk prymas Polski zwolnił ks. Jerzego Hakowskiego z powierzonych mu obowiązków w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Dekret wejdzie w życie 1 listopada br.

Polecamy