niedziela, 23 lutego 2020 r.

Gniezno: inauguracja roku akademickiego w CEG

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk wziął udział 17 października w inauguracji nowego roku akademickiego w Kolegium Europejskim w Gnieźnie. Uczelnia, której patronuje bł. Jan Paweł II, jest zamiejscową jednostką dydaktyczną poznańskiego UAM, która kształci studentów z Polski i zagranicy.

 

W krótkim przemówieniu abp Kowalczyk podkreślił, że misją uczelni wyższych jest nie tylko profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr, ale także intelektualne i moralne formowanie ludzi, którzy będą mądrze budować przyszłość naszego kraju, Europy i świata. „Sobór Watykański II uczy, że nasza epoka, bardziej niż czasy ubiegłe, potrzebuje mądrości, która by wszystkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludzkimi. Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi. To wielkie wyzwanie i zadanie dla wszystkich uczelni wyższych, także dla naszej gnieźnieńskiej uczelni” – mówił prymas.

 

Przyznał również, że współcześnie zadanie to wydaje się szczególnie ważne, bowiem od momentu transformacji Polska kroczy drogą trudną, pełną wyzwań i niespodzianek. Drogą, która wymaga od społeczeństwa mądrości i dojrzałości. „Odzyskana wolność okazała się darem wspaniałym, ale i darem bardzo trudnym, wymagającym odpowiedzialności i ogromnej pracy. Widzimy, że droga do wolności wewnętrznej jest dużo trudniejsza niż droga do wolności zewnętrznej” – stwierdził hierarcha.

 

Na koniec metropolita gnieźnieński raz jeszcze wrócił do misji uczelni wyższych, przywołując słowa bł. Jana Pawła II, wypowiedziane w 1999 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Papież mówił wówczas: „Troska o sumienie moralne i o poczucie odpowiedzialności za człowieka ze strony ludzi nauki urastają dziś do rangi podstawowych imperatywów. To właśnie na tym poziomie decydują się zarówno losy nauki współczesnej, jak i w pewnym sensie losy całej ludzkości. Trzeba pamiętać wreszcie o potrzebie nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek - ten, dzięki któremu, z którym i dla którego włącza się w wielką przygodę poszukiwania prawdy.”

 

„Życzę, aby słowa bł. Jana Pawła II, patrona Kolegium Europejskiego, stawały się ciałem poprzez waszą codzienną pracę. Życzę, aby gnieźnieńska uczelnia przekazywała studentom rzetelną wiedzą formując jednocześnie ich sumienia i przez to przyczyniała się do budowania dobra wspólnego Gniezna i naszej Ojczyny” – mówił na koniec abp Kowalczyk.

 

W uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w gnieźnieńskim Kolegium Europejskim uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, gnieźnieńscy parlamentarzyści, dyrektorzy gnieźnieńskich szkół oraz dziekani zamiejscowych ośrodków UAM. Obecny był także rektor poznańskiego uniwersytetu prof. dr hab. Bronisław Marciniak.

 

Fot. B. Kruszyk

Polecamy