środa, 19 lutego 2020 r.

Gniezno: inauguracja Roku Wiary

Mszą św. sprawowaną w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka zainaugurowano 11 października obchody Roku Wiary w archidiecezji gnieźnieńskiej. W Eucharystii uczestniczyli licznie duchowni, osoby konsekrowane, członkowie ruchów i wspólnot kościelnych oraz delegacje wiernych z wszystkich dekanatów.

 

W homilii metropolita gnieźnieński nawiązał do wezwania bł. Jana Pawła II o nową ewangelizację. Jak przypomniał, w czerwcu 1997 roku w Częstochowie papież Polak dobitnie podkreślił, że w czasach „duchowego chaosu, zagubienia i zamętu” jest ona pilną potrzebą także u nas, w Polsce, w ochrzczonym przed tysiącem lat narodzie. „Jakże prawdziwe i zarazem przewidujące były to słowa” – przyznał prymas. Stwierdził również, że „współczesny świat, zafascynowany osiągnięciami naukowymi i wzrostem dobrobytu, każe człowiekowi żyć tak, jakby Boga nie było – w tym właśnie upatrując jego szczęścia. I rzeczywiście – mówił dalej – niekiedy wydaje się, że Bóg znika z horyzontu życia wielu ludzi. Pewne mechanizmy społeczne próbują zepchnąć religijny wymiar życia człowieka do sfery prywatnej, a tę uczynić nic nie znaczącą” – zaznaczył, przypominając jednocześnie za Benedyktem XVI, że zmiana klimatu duchowego dokonuje się po cichu, a więc w sposób bardzo niebezpieczny. „Ulubienie mamony, posiadania i władzy jawi się jako kontra - religia, w której nie liczy się już człowiek, a jedynie osobista korzyść. Pragnienie szczęścia przeradza się w niepohamowane ludzkie pożądanie, oddające człowieka w niewolę; na przykład w niewolę narkotyków w ich różnorakiej formie. Przemoc staje się normalnością i w niektórych częściach świata zagraża wyniszczeniem całego pokolenia. Ponieważ przemoc staje się rzeczą normalną, pokój jest zniszczony. W tym braku pokoju człowiek wyniszcza samego siebie” – stwierdził abp Kowalczyk.

 

Metropolita gnieźnieński podkreślił również, że kluczowym pytaniem dla współczesnego człowieka, dla wspólnoty wiary, jaką jest Kościół i dla całego społeczeństwa, jest pytanie: Kim jest Bóg w moim życiu? „Zaprzeczanie istnieniu Boga – tłumaczył dalej hierarcha – deprawuje człowieka, pozbawia go umiaru i prowadzi do przemocy”. „NIE w odniesieniu do Boga wytworzyło okrucieństwo i przemoc bez miary. Stały się one możliwe tylko dlatego, że człowiek nie uznawał już żadnej normy i żadnego sędziego nad sobą, lecz przyjmował za normę jedynie siebie samego” – stwierdził prymas. Przypomniał również, że rozpoczynający się dziś Rok Wiary ma być odpowiedzią na te zagrożenia. „Ojciec Święty wyznaczył dwa podstawowe cele Roku Wiary. Pierwszy dotyczy pomocy wiernym w osobistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem, o czym papież mówił już w homilii podczas Mszy św. na początku swojego pontyfikatu. Drugi cel Roku Wiary to lepsze poznanie treści wiary chrześcijańskiej, czyli tego, w co wierzymy” – przypomniał abp Kowalczyk zachęcając duchownych i świeckich do owocnego przeżycia tego szczególnego czasu łaski i zaangażowania się we wszelkie inicjatywy podejmowane w Roku Wiary zarówno na płaszczyźnie diecezjalnej, jak i parafialnej.

 

W Mszy św. połączonej z Nieszporami uczestniczyli księża dziekani z delegacjami z wszystkich dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej, wspólnota gnieźnieńskiego seminarium duchownego, kanonicy Kapituł: Prymasowskiej, św. Jerzego, Kruszwickiej oraz św. Floriana, osoby życia konsekrowanego, członkowie stowarzyszeń kościelnych, ruchów i grup apostolskich, katecheci oraz nadzwyczajni szafarze Komunii świętej. Obecny był także abp senior Henryk Muszyński i bp senior Bogdan Wojtuś. W czasie liturgii śpiewał Chór Prymasowski pod dyrekcją ks. Dariusza Sobczaka. Między nawą główną, a prezbiterium wystawiono egzemplarze dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego, tak, by każdy wierny mógł do nich zajrzeć. W podobny sposób katechizm i dokumenty soborowe wystawione zostaną w kościołach całej archidiecezji gnieźnieńskiej. Każdy z uczestników czwartkowej Mszy św. w katedrze otrzymał także pamiątkowy obrazek na Rok Wiary.

 

bgk KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy