wtorek, 18 lutego 2020 r.

Kard. Wyszyński patronem szkoły

Szkoła Podstawowa w Lisewie Kościelnym otrzymała imię kard. Stefana Wyszyńskiego. Uroczystości z udziałem prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka odbyły się w poniedziałek, 8 października.

 

W homilii Mszy św. sprawowanej z okazji uroczystości metropolita gnieźnieński podkreślił, że szkoła odgrywa ważną rolę w kształtowaniu i formowaniu człowieka. To w niej dzieci i młodzież zdobywają wiedzę i doświadczenie zarówno w wymiarze intelektualnym, jak i duchowym. W szkole uczą się świata, życia w społeczności i wreszcie właściwego rozeznawania i dokonywania dobrych wyborów. Potrzeba, by mądrze im w tym towarzyszyć. „Jest rzeczą pewną, mówił kard. Wyszyński, że młodzież ma dostęp dziś do wszystkiego, co się drukuje. Trudno bowiem zakreślić ołówkiem młodzieży w gazecie, co ma czytać, a czego jej czytać nie wolno. Dzisiaj trzeba podobnie mówić również o internecie, który daje wiele dobra, ale niesie również dużo zagrożeń. Są to przestrzenie, gdzie konieczne jest dobre towarzyszenie młodemu człowiekowi, towarzyszenie w rodzinie i towarzyszenie w szkole” – tłumaczył abp Kowalczyk.

 

Przypomniał również, że patron szkoły, kard. Stefan Wyszyński w swojej pracy doktorskiej wskazał wyraźnie, że „Kościół katolicki jako społeczność nauczająca ma prawo i obowiązek głoszenia zasad wiary i moralności dzieciom i młodzieży w szkole. Do Kościoła należy również kierownictwo moralne w nauczaniu i wychowaniu młodzieży chrześcijańskiej”. „To właśnie jest służba, jaką podejmuje Kościół w murach szkoły: duchowe, ale także – a może przede wszystkim – moralne kształtowanie człowieka” – podkreślił prymas. Zaznaczył jednocześnie, że fundamentem właściwego, dobrego wychowania młodego człowieka, jest miłość – ta miłość, która ma swój początek w Bogu, która wyzwala dobro w człowieku i która nie pozwala zapomnieć historii.

 

Podczas Mszy św. w kościele parafialnym abp Kowalczyk poświęcił nowy sztandar szkoły. Odbył się także obrzęd przekazania sztandaru przez rodziców dyrektor placówki Małgorzacie Cybulskiej, która następnie przekazała go uczniom. Po uroczystości w kościele uczestnicy przeszli procesyjnie do szkoły, gdzie prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Violetta Błasiak odczytała akt nadania szkole imienia Prymasa Tysiąclecia. Dzieci, nauczyciele i rodzice przygotowali program artystyczny przybliżający postać Sługi Bożego zatytułowany „Czas to miłość”. Uroczystości w kościele i szkole uświetnili młodzi muzycy z gnieźnieńskiej parafii farnej pod kierownictwem Andrzeja Jorasa.

 

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lisewie Kościelnym jest miejscem nie tylko edukacji młodego pokolenia, ale także ośrodkiem, w którym skupia się życie kulturalne miejscowości. Placówka ma bogatą przeszłość, kształci od blisko wieku, a budynek, w którym się mieści jest jednym z najstarszych w okolicy.

 

bgk KAI
Fot. P. Bembenek

Polecamy