środa, 19 lutego 2020 r.

Powidz: młodzież bł. Janowi Pawłowi II

Modlitewno-artystyczne spotkanie nawiązujące do Roku Wiary i przypominające twórczość bł. Jana Pawła II odbyło się w Dzień Papieski w kościele pw. św. Mikołaja w Powidzu. Wieczór przygotowała młodzież i pielgrzymi z powidzkiej grupy promienistej.

 

Spotkanie nawiązywało do tematu zaproponowanego przez Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży na pierwszy miesiąc Roku Wiary: „Wierzę, w Boga który jest!” Zgromadzeni wzięli udział w obrzędzie przekazania światła i wyznania wiary, podczas którego wsłuchali się w biblijny tekst o powołaniu Abrahama. Złożyli również wyznanie wiary oraz zostali – na pamiątkę własnego chrztu – pokropieni wodą chrzcielną. Podczas wieczornicy zaprezentowana została także scenka ukazująca spotkanie bł. Jana Pawła II z dziećmi. Aktor wcielający się w postać papieża Polaka recytował również fragmenty Tryptyku Rzymskiego. Uczestnicy spotkania poznali ponadto postać bł. Chiary Luce Badano, młodej Włoszki, która zachowała radosne i pełne zaufania Bogu usposobienie, mimo ciężkiej choroby nowotworowej. Powidzka młodzież zaprezentowała kilka scen z młodości bł. Chiary, a świadectwo jej świętości ukazał krótki film. Na zakończenie wszyscy zebrani w powidzkim kościele zaśpiewali Barkę oraz wysłuchali słowa proboszcza parafii ks. Alfreda Lewicza. Wieczornica poświęcona bł. Janowi Pawłowi II była kolejną inicjatywą młodych z Powidza. W przygotowanie spotkania włączyli się również pielgrzymi z powidzkiej grupy promienistej oraz miejscowy wikariusz ks. Maciej Łakomiak.

 

Fot. J. Gwit

Polecamy