piątek, 21 lutego 2020 r.

Prymas na Rok Wiary

Na potrzebę i znaczenie refleksji nad wiarą, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, zwraca uwagę prymas Polski abp Józef Kowalczyk w swoim słowie na rozpoczęcie Roku Wiary. List będzie czytany w kościołach archidiecezji gnieźnieńskiej 11 października.

 

Prymas stwierdza ze smutkiem, że choć żyjemy w czasach zaawansowanych technologii, które pozwalają człowiekowi widzieć to, co niegdyś było dla niego niewyobrażalne, relacje międzyludzkie nie są takie, jak dawniej. Skoncentrowanie uwagi wyłącznie na nim samym i odzieranie ze wszystkiego, co duchowe, prowadzi do wyobcowania i ubożenia duchowego współczesnego człowieka.

 

„Doceniając możliwości, które człowiek dziś posiada, ale dostrzegając również i nowe zagrożenia, potrzeba, abyśmy jako uczniowie Jezusa Chrystusa powrócili do ewangelicznych korzeni i napełnili nasze serca ufną wiarą. Będzie to możliwe tylko wówczas, kiedy zrozumiemy, że wiara jest darem, o który winniśmy Boga nieustannie prosić” – pisze abp Kowalczyk.

 

Prymas przypomina również, że Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary, by „na nowo rozbudzić w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Papież bowiem – jak podkreśla hierarcha – wbrew tym wszystkim, którzy zapowiadają zmierzch wiary i Kościoła, głosi, że współczesny człowiek może na nowo odczuć potrzebę, by – jak Samarytanka – pójść do studni i słuchać Jezusa, który zachęca do wiary w Niego i do czerpania z Jego źródła (por. Porta Fidei). Benedykt XVI zaprasza również do lektury dokumentów soborowych i Katechizmu Kościoła Katolickiego, które – jak przypomina prymas – mają być pomocą w owocnym przeżyciu tego czasu łaski.

 

„Refleksja nad wiarą, poczyniona w wymiarze indywidualnym, jak również wspólnotowym, jest naprawdę czymś bardzo dla nas ważnym” – stwierdza metropolita gnieźnieński. Dodaje również, że choć wydaje się, że czasy tzw. światopoglądu naukowego dawno minęły, to jednak odkrywamy ze zdumieniem, że wciąż ponawiane są tezy o tym, jakoby wiara sprzeciwiała się nauce i że jest ona sprawą prywatną danego człowieka.

 

„Te i podobne twierdzenia powielane po stokroć i pozbawione należytego wyjaśnienia, demaskującego ich fałszywość, mogą budzić i budzą zamęt w sercach wierzących oraz ludzi dobrej woli, którzy choć jeszcze nie wierzą, to jednak otwartym sercem poszukują tego, co wartościowe i nieprzemijalne. Ojciec Święty naucza, że Kościół nigdy nie bał się dowodzić, że nie może być konfliktu między wiarą a prawdziwą nauką, ponieważ obie, choć różnymi drogami, dążą do prawdy (Porta Fidei 12)” – stwierdza metropolita gnieźnieński, dodając, że dla chrześcijanina wiara nigdy nie może być sprawą prywatną i że jej konsekwencją jest zawsze świadectwo i zaangażowanie.

 

Na koniec prymas zachęca do dobrego i owocnego przeżycia Roku Wiary.

 

„Odpowiedzmy na zaproszenie Ojca Świętego i poczyńmy refleksję nad stanem naszej wiary. Niech ona zaowocuje jeszcze większym przylgnięciem do naszego Pana i Zbawiciela, które będzie poświadczone naszym codziennym życiem. Proszę wszystkich księży proboszczów, wikariuszy, siostry i braci zakonnych, katechetów, liderów wszystkich grup parafialnych, ludzi młodych i starszych o zaangażowanie i włączenie się we wszelkie inicjatywy, tak na płaszczyźnie diecezjalnej, jak i parafialnej. Wykorzystajmy jak najlepiej Rok Wiary, aby na nowo odkryć i przyjąć całym sercem prawdę, że jesteśmy powołani do bycia solą i światłem dla świata, by ludzie widząc nasze dobre uczynki chwalili Ojca naszego, który jest w niebie (por. Mt 5, 13-16)” – apeluje abp Kowalczyk.

 

List prymasa Polski będzie czytany w kościołach archidiecezji gnieźnieńskiej w czwartek, 11 października. Zostanie również opublikowany na stronach internetowych www.prymaspolski.pl oraz www.archidiecezja.pl

 

W archidiecezji gnieźnieńskiej Rok Wiary zainauguruje uroczysta Msza św. z Nieszporami sprawowana 11 października w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. We wspólnej modlitwie przy grobie św. Wojciecha wezmą udział delegacje z dekanatów, księża dziekani, wspólnota seminarium duchownego, kanonicy kapituł: Prymasowskiej, Świętego Jerzego, Kruszwickiej i Świętego Floriana, osoby życia konsekrowanego, katecheci, nadzwyczajni szafarze Komunii św. oraz członkowie stowarzyszeń, ruchów i grup apostolskich. Wskazania i kalendarium Roku Wiary w archidiecezji gnieźnieńskiej pojawi się wkrótce na stronie www.archidiecezja.pl.

 

Okazją do ogłoszenia Roku Wiary jest 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II oraz 20. rocznica ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego. Papież Benedykt XVI ogłosił go listem apostolskim „Porta fidei”. Rok Wiary będzie trwał do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada 2013 roku.

 

bgk KAI

Polecamy