piątek, 28 lutego 2020 r.

Prymas w Żninie

Do uważnego zasłuchania się w słowa Jezusa i owocnego przeżycia Roku Wiary zachęcał 10 października w Żninie prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Metropolita gnieźnieński uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła na cmentarzu parafii pw. św. Floriana.

 

W homilii Mszy św., nawiązując do miejsca, w którym spoczywają kolejne pokolenia mieszkańców Żnina, abp Kowalczyk podkreślił, że dostrzec w nim można znaki charakteryzujące życie człowieka wierzącego. „Nagrobne płyty symbolizują ludzkie przemijanie i przypominają, że i nasze życie kiedyś się skończy. Ale znajdujące się tuż przy owych płytach krzyże są dla nas znakiem nadziei – kierują nasze myśli ku niebu i nie pozwalają zapomnieć, że poza ziemią jest jeszcze coś więcej” – mówił abp Kowalczyk.

 

Wskazał także na symbolikę kamienia węgielnego, który przywieziony został z Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Ma on przypominać – mówił – nie tylko o śmierci Jezusa, ale i o Jego zmartwychwstaniu. By jednak w człowieku wierzącym wizja śmierci i zmartwychwstania Jezusa żyła potrzeba przyjęcia konkretnej postawy zasłuchania. „Tego właśnie musimy się dziś uczyć – słuchania Jezusa, słuchania Jego słowa” – stwierdził abp Kowalczyk, dodając, że wiara rodzi się właśnie ze słuchania. „Słuchając człowiek szuka tego, co prawdziwe. Słuchając Jezusa, odnajduje swoje pierwotne powołanie do trwania w Bogu. Jesteśmy przecież – jak mówi Apostoł Paweł – uprawną rolą Bożą. Słuchanie Jezusa Chrystusa daje człowiekowi konkretny fundament, na którym może się on oprzeć i dzięki któremu żyje. Skała to symbol niewzruszoności i mocy, to znak trwania i stałości życia. Budować na skale, to znaczy budować na Jezusie Chrystusie, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Budować na Nim to wsłuchiwać się w Jego słowo i wypełniać je” – podkreślił prymas.

 

Metropolita gnieźnieński przyznał również, że położenie kamienia węgielnego pod nową świątynię w przededniu Roku Wiary ma swoją szczególną wymowę. Jest znakiem obdarowania i zobowiązania. Pierwsze – tłumaczył hierarcha „przejawia się w otwartości Jezusa, który wciąż czeka na człowieka i pragnie go wspierać, napełniając go nie tylko mądrością, ale i nadzieją”. Drugie, a więc zobowiązanie ze strony człowieka „polega na podjęciu trudu wzrastania w wierze, poprzez wsłuchiwanie się w Boże słowo”. „Tak też należy spojrzeć na tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, w której zostaliśmy zanurzeni przez chrzest. Zostaliśmy obdarowani łaską wiary, a jednocześnie zobowiązani i uzdolnieni do wzrastania w niej. Potrzeba więc, abyśmy wgłębiając się w tajemnicę Jezusa Chrystusa, wychodzili z pustyni ku przestrzeni życia – abyśmy nie zatrzymywali wzroku na doczesności, ale uczyli się spoglądać dalej i głębiej. Rok Wiary jest zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata” – mówił abp Kowalczyk przywołując słowa Benedykta XVI z Listu apostolskiego „Porta fidei”.

 

Parafia pw. św. Floriana w Żninie (farna) jest najstarszą w mieście i jedną z najstarszych w archidiecezji gnieźnieńskiej. Powstała prawdopodobnie na przełomie XI i XII wieku z inicjatywy arcybiskupów gnieźnieńskich, wówczas właścicieli Żnina. Pierwszą romańską świątynię zastąpił w XV wieku kościół gotycki. W czasie najazdu szwedzkiego został zmieniony na stajnię. Po kolejnym pożarze został w połowie XVIII wieku odbudowany w stylu barokowym. Kolejne przebudowy miały miejsce w latach 1792-1795. W żnińskiej farze kilkakrotnie dokonywano konsekracji biskupów. Świątynia była także nawiedzana przez polskich królów.

 

bgk KAI

Polecamy