środa, 26 lutego 2020 r.

Szkoła Animatorów w Mogilnie

Animatorzy z archidiecezji gnieźnieńskiej uczestniczyli w czwartej lekcji Szkoły Animatorów. Można powiedzieć, że wrócili do źródeł, spotkali się bowiem w mogileńskim klasztorze, gdzie przed rokiem odbyło się ich pierwsze spotkanie.

 

Tym razem młodzi ludzie wraz z diecezjalnym duszpasterzem młodzieży ks. Marcinem Kulczynskim skupili się na modlitwie. W sobotnie południe, 6 października, odmówili modlitwę brewiarzową, a później udali się na wprowadzenie biblijne. Czytane w jego trakcie Słowo najpierw rozważali w samotności, a później swoimi przemyśleniami dzielili się z innymi w małych grupach. Następnie udali się na nieszpory, a po nich – na celebrację. Wieczór upłynął na adoracji Najświętszego Sakramentu i uczestnictwie w Eucharystii. Niedzielę rozpoczęła jutrznia. Po niej młodzież wysłuchała wprowadzenia biblijnego i refleksjami ponownie dzieliła się w mniejszych grupach. W południe zaś uczestniczyła w Mszy św. Dwudniowe spotkanie zakończyła modlitwa różańcowa.

Polecamy