wtorek, 18 lutego 2020 r.

Wągrowiec: Hospicjum to też życie

Wągrowiec po raz kolejny uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Hospicjum to też życie”. W tym roku jej inauguracja miała szczególny charakter, była bowiem połączona z wprowadzeniem relikwii bł. Matki Teresy do kaplicy wągrowieckiego Hospicjum Miłosiernego Samarytanina. 

 

Relikwie Misjonarki Miłości dotarły do Wągrowca dzięki staraniu założyciela hospicjum ks. prałata Andrzeja Rygielskiego oraz posługujących w placówce sióstr ze Zgromadzenia Satyaseva Catechist Sisters of the Familie. Ich uroczystego wprowadzenia do hospicyjnej kaplicy dokonał 29 września kard. Józef Glemp. Prymas senior przewodniczył również Mszy św. inaugurującej tegoroczną kampanię „Hospicjum to też życie”. Eucharystię sprawowaną 30 września w kościele św. Wojciecha koncelebrowali ks. prałat Andrzej Rygielski, ks. infułat Jerzy Stefański oraz ks. Aleksander Sobczak. We wspólnej modlitwie uczestniczyli także dziekan dekanatu wągrowieckiego kan.  ks. Piotr Kalinowski, wicedziekan ks. Witold Chmielewski, lekarze, pielęgniarki i wolontariusze pracujący w hospicjum,  licznie przybyli parafianie oraz przedstawiciele lokalnych władz.

 

Tegoroczna, dziewiąta już kampania społeczna „Hospicjum to też życie” poświęcona jest sztuce komunikacji w opiece medycznej. Jej celem jest pokazanie, jak ważna jest komunikacja pomiędzy zespołem leczącym i pacjentem, a także pacjentem i jego rodziną. Motywem przewodnim wągrowieckiej edycji są słowa Cicely Saunders, twórczyni nowoczesnego ruchu hospicyjnego „Pomóż mi, wysłuchaj mnie, bądź ze mną”.

 

Kampania odbywa się pod patronatem starosty i burmistrza Wągrowca i potrwa do grudnia. W jej ramach odbędzie się szereg inicjatyw o charakterze kulturalnym i społecznym. Już 12 października przy  Hospicjum Miłosiernego Samarytanina posadzone zostaną żonkile – znak solidarności z osobami znajdującymi się w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Kwiaty dadzą początek wągrowieckim „Polom Nadziei”. Akcja ma wymiar ogólnopolski i rozpoczyna się jesienią. Cebulki żonkili, zakupione przez władze samorządowe i prywatne osoby, sadzone są w parkach, na skwerach, w okolicach urzędów, szkół, przedszkoli, kościołów i szpitali. Wiosną, w okresie kwitnienia żonkili, kiedy zbierane są fundusze na potrzeby hospicjów, darczyńcy otrzymują w podziękowaniu jeden kwiat. Akcja ma również wymiar edukacyjno-szkoleniowy, propaguje bowiem idee wolontariatu.

 

W ramach obchodów kampanii „Hospicjum to też życie” w Wągrowcu w październiku i listopadzie odbędzie się także wieczór poezji przygotowany przez młodzież z ZSP nr 2 i Szkolnego Koła Wolontariatu „Corculum”, Drzwi Otwarte w Hospicjum Miłosiernego Samarytanina oraz koncert i kwesta na rzecz placówki. Kampania zakończy się 7 grudnia obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

 

Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu powstało z inicjatywy ks. prałata Andrzeja Rygielskiego, proboszcza miejscowej parafii pw. św. Wojciecha. Wcześniej z inspiracji kapłana przy parafii uruchomiono noclegownię dla bezdomnych oraz jadłodajnię dla ubogich. Za swoją niestrudzoną działalność na rzecz potrzebujących 72-letni ks. prałat  Andrzej Rygielski był wielokrotnie odznaczany i honorowany. Otrzymał m.in. Honorową Statuetkę Hipolita wraz z Godnością Lidera Pracy Organicznej, Medal XXX-lecia Restytucji Orderu św. Stanisława BM za działalność charytatywną oraz Order ECCE HOMO za pełne poświęcenia życie i pracę dla osób najsłabszych i najbardziej potrzebujących. W tym roku papież Benedykt XVI uhonorował go godnością prałata Jego Świątobliwości. W hospicjum oprócz opieki stacjonarnej działa także system opieki domowej. W niesienie ulgi chorym aktywnie włączają się wolontariusze szkoleni regularnie w specjalnie powołanym do tego celu ośrodku formacyjnym. Placówkę odwiedzają także uczniowie miejscowych szkół. W tym roku prymas Polski abp Józef Kowalczyk poświęcił nowe skrzydło hospicjum.

 

bgk KAI

 

Polecamy