sobota, 6 czerwca 2020 r.

Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny

Księża prefekci, siostry zakonne, katechetki i katecheci świeccy z archidiecezji gnieźnieńskiej uczestniczyli 25 sierpnia w Gnieźnie w dorocznym Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym. W spotkaniu wzięło udział przeszło 300 osób. 

 

Zjazd katechetów rozpoczęła tradycyjnie Msza św. sprawowana w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia. Eucharystię koncelebrowali kapłani, którzy na co dzień uczą religii w szkołach. Po wspólnej modlitwie, w gnieźnieńskim seminarium duchownym, odbyła się dalsza cześć spotkania. Katecheci otrzymali nowy Biuletyn Katechetyczny oraz zapoznali się z ofertą wydawniczą podręczników i pomocy katechetycznych.

 

Pozdrowienia i podziękowania skierował do uczestników spotkania także prymas Polski abp Józef Kowalczyk, który dziś uczestniczy w obradach biskupów diecezjalnych na Jasnej Górze. List metropolity gnieźnieńskiego odczytał ks. dr Piotr Halczuk z Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W swoim słowie abp Kowalczyk podkreślił, że: „Edukacja religijna stanowi nieodłączny element systemu kształcenia młodego człowieka. Jeżeli ktoś podważa jej sens, odziera człowieka z jego duchowości i przyczynia się do jego degradacji”. Prymas życzył również katechetom, by „stawali się solą ziemi, której gwarantem smaku jest sam Chrystus” i powierzył ich posługę wstawiennictwu św. Wojciecha.

 

Katecheci wysłuchali także świadectwa ks. Andrzeja Marmurowicza, wieloletniego misjonarza w Kazachstanie, pracującego obecnie w diecezji bydgoskiej. Zapoznali się także z najnowszym wydaniem „Biuletynu Katechetycznego, który obok terminarza spotkań i warsztatów dla katechetów zawiera także informacje o konkursach i olimpiadach oraz szereg innych ważnych zagadnień. Na koniec w sposób szczególny podziękowano tym, którzy pracują w zawodzie najdłużej. Katecheci obchodzący trzydziestą, dwudziestą piątą oraz dwudziestą rocznicę pracy otrzymali od bp. Bogdana Wojtusia i ks. Piotra Halczuka specjalne podziękowania i listy gratulacyjne.

 

Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny odbył się już po raz dziesiąty. Jak mówi ks. Halczuk, doroczne spotkanie katechetów poprzedzone wspólną modlitwą u grobu św. Wojciecha jest okazją do wspólnego zainaugurowania nowego roku szkolnego, omówienia bieżących spraw i integracji środowiska nauczycieli religii.

 

bgk KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy