czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Kwieciszewo: aktywne wakacje

Już po raz drugi w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie odbyły się letnie półkolonie dla dzieci w wieku 7-12 lat. Wypoczynek zorganizował miejscowy Zespół Caritas.

 

Tegoroczne półkolonie odbywały się pod hasłem: „Dajmy dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość”. Program opracowano tak, by stworzyć uczestnikom wypoczynku warunki do aktywnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań, doskonalenia sprawności fizycznej i uzdolnień artystycznych, a także zgodnego współdziałania w grupie z poszanowaniem drugiego człowieka. Zajęcia miały różnoraką formę. Dzieci poznały okolicę uczestnicząc w pieszej wycieczce do starego młyna wodnego w Goryszewie, podążały śladami zasłużonych Polaków dla Ziemi Mogileńskiej i kraju, rywalizowały podczas sportowej Koloniady oraz doskonaliły umiejętności oratorskie, wokalne i manualne podczas konkursów i zajęć plastyczno-muzycznych. W ostatnim dniu zorganizowano pożegnalną biesiadę przy grillu, w czasie której wręczono dzieciom dyplomy uznania za aktywny udział i koleżeńską postawę. Dzięki uprzejmości właścicieli „Chaty Wiejskiej” dzieci codziennie korzystały z nieodpłatnych posiłków obiadowych serwowanych w restauracji.

Polecamy