sobota, 6 czerwca 2020 r.

Nabór do Studium Muzyki Kościelnej

Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej kolejny rok swojej działalności rozpocznie 22 września 2012 r. o godz. 9.00 w gmachu Konwiktu przy Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2a.

Edukacja w Studium trwa cztery lata i obejmuje pion teoretyczny i praktyczny (wykłady z historii muzyki, harmonii teoretycznej i praktycznej, prawodawstwo liturgiczne, solfeż, ćwiczenia indywidualne na organach kościelnych, emisja głosu, repertuar gregoriański i innych śpiewów liturgicznych, podstawy dyrygentury chóralnej i chironomii). Po ukończeniu nauki w Studium, absolwent otrzymuje dyplom, uprawniający go do podjęcia zawodu organisty w katedrach i kościołach parafialnych na terenie całej Polski.

Celem podniesienia poziomu muzyki kościelnej, która jest „nieodzowną i integralną częścią liturgii” (KL 112), a nie dodatkiem do niej, organiści, którzy nie mają przygotowania liturgicznego lub nie ukończyli podobnej szkoły, są zobowiązani w myśl Regulaminu Kształcenia Muzyków Kościelnych zatwierdzonego przez Podkomisję Muzyki Kościelnej  Konferencji Episkopatu Polski,  do podjęcia  edukacji w takowym Studium Muzycznym. Istnieje również możliwość podniesienia kwalifikacji i umiejętności dla organistów dyplomowanych w Studium II stopnia. Zajęcia dla tej grupy odbywać się będą w terminach ustalonych indywidualnie z kandydatami.

Kandydaci na I rok nauki w Studium są proszeni o kontakt telefoniczny z dyrektorem Studium w terminie do 20. września oraz o przybycie na pierwsze zajęcia dnia 22. września (sobota) o godz. 8.00.

Wszelkie zapytania proszę kierować do ks. Dariusza Sobczaka, Dyrektora Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej (tel. 61-4264661 wew. 258, 61- 4249894 lub kom. służbowa  691030513).

 

 

 

 

Polecamy