poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Paryż w Gnieźnie

W Gnieźnie gościli 30 sierpnia klerycy z diecezjalnego seminarium duchownego w Paryżu. W czasie krótkiej wizyty spotkali się z prymasem Polski i bp. Bogdanem Wojtusiem oraz zwiedzili katedrę gnieźnieńską.

 

Klerycy goszczą w Polsce po raz pierwszy. Przyjechali na zaproszenie ks. Krzysztofa Redlaka, proboszcza parafii pw. św. Jakuba Większego Ap. w Miłosławiu, który kilkanaście lat temu studiował w paryskim Instytucie Katolickim. Pobyt w naszym kraju ma być dla nich przede wszystkim doświadczeniem Kościoła w Polsce. Dzięki zaangażowaniu w życie parafii mają okazję poznać specyfikę posługi duszpasterskiej w polskiej wspólnocie oraz przyjrzeć się codzienności jej członków. Jak mówią, tym, co jest najbardziej charakterystyczne z punktu widzenia cudzoziemca, a co Polakom często umyka, to niezwykła dynamika życia społecznego i wyraźna obecność w tej sferze Kościoła. Budująca jest także autentyczna wiara i religijność Polaków. Choć zdają sobie sprawę z postępującej w naszym kraju sekularyzacji, przyznają, że z „francuskiej perspektywy” nie jest ona tak bardzo widoczna.

 

Prócz Gniezna klerycy z Paryża odwiedzą również m.in. Kraków, Bydgoszcz i Toruń. W sobotę wezmą udział w Lednicy Seniora. Pojadą również z dziećmi pierwszokomunijnymi do Częstochowy.

Polecamy