poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Prymas na Jasnej Górze

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk przewodniczył 26 sierpnia dorocznym uroczystościom ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. We wspólnej modlitwie na jasnogórskim szczycie uczestniczyli także abp senior Henryk Muszyński i bp Wojciech Polak.

 

Abp Kowalczyk przewodniczył uroczystej Mszy św. z udziałem Episkopatu Polski. W czasie Eucharystii odnowił Jasnogórskie Śluby Narodu, uzupełniając je o aktualne wezwania. W modlitwie powierzył Maryi wspólne przesłanie Kościoła katolickiego w Polsce i rosyjskiego Kościoła prawosławnego do Narodów Polski i Rosji, podpisane 17 sierpnia w Warszawie. „Wyproś nam, aby w duchu ewangelicznego przykazania miłości Boga i bliźniego oraz apostolskiej posługi bł. Jana Pawła II stało się ono ważnym wkładem w dzieło zbliżania Kościołów i pojednania narodów” – modlił się prymas. Hierarcha oddał również Maryi „wszystkie sprawy Ojczyzny, zwłaszcza te, które – jak stwierdził - budzą uzasadniony niepokój”. Powierzył opiece Matki Bożej również ludzi chorych i niepełnosprawnych, a także bezdomnych, opuszczonych i samotnych oraz dzieci ulicy. "Polecamy tych, którzy cierpią fizycznie i duchowo: rozbite rodziny, ludzi bezrobotnych, zniewolonych różnego rodzaju uzależnieniami, a także ludzi doznających niesprawiedliwości" – mówił abp Kowalczyk. Stwierdził również, że „wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości” i dlatego prosił Matkę Bożą, by wspierała Polaków w roztropnym i mądrym korzystaniu z wolności, która zawsze powinna łączyć i budować, a nigdy dzielić. "Powierzamy ci naszą nadzieję, na skuteczną odnowę naszego narodu, abyśmy nie ulegli destrukcyjnej presji relatywizmu moralnego”.

 

Prymas Polski w akcie zawierzenia modlił się także o to, by Polacy potrafili odczytywać znaki czasu oraz rozumieli wyzwania nowej rzeczywistości historycznej, społecznej i gospodarczej, a także, by potrafili mądrze i roztropnie na nie odpowiadać. "Niech w umiłowanej Ojczyźnie nie zabraknie miłości, która czyni nas braćmi i siostrami oraz solidarnymi sługami dobra wspólnego" – prosił prymas na Jasnej Górze. Zgodnie z tradycją abp Kowalczyk zawierzył Maryi Kościół w Polsce. "Pomagaj w okazywaniu solidarności ludziom dotkniętym różnymi kataklizmami, ucz nas powierzać władzę osobom uczciwym, o prawym sumieniu – osobom godnym, kompetentnym i odpowiedzialnym, zatroskanym o budowanie wspólnego dobra, jakim jest Ojczyzna – prosił Matkę Bożą abp Kowalczyk. Prosił również „o łaskę umiłowania daru życia i dobra wspólnego”.

 

Uroczystą celebrę ku czci Matki Bożej Częstochowskiej z udziałem Episkopatu Polski poprzedziło poświęcenie przez abp. Kowalczyka nowego wotum na Jasnej Górze -Tablicy Jasnogórskich Ślubów Narodu ufundowanej przez Instytut Prymasowski z okazji 70-lecia jego istnienia.


Fot. Galeria Biuro Jasna Góra

Polecamy