poniedziałek, 1 czerwca 2020 r.

Rusza Szkoła Słowa Bożego

We wrześniu ruszy kolejny cykl Archidiecezjalnej Szkoły Słowa Bożego. Tym razem spotkania odbywać się będą w parafiach w Zagórowie i Wągrowcu.

 

Szkoła Słowa Bożego to inicjatywa obecna w naszej archidiecezji od 2005 r. Jej celem jest zachęcenie wiernych do regularnej lektury Pisma Świętego, pomoc w rozumieniu tekstów biblijnych i wprowadzenie w ich medytację metodą lectio divina. Do tej pory odbyły się cztery cykle zorganizowane kolejno w: Inowrocławiu i Gnieźnie, Żninie i Wągrowcu, Wrześni i Chodzieży oraz Słupcy i Inowrocławiu. W tym roku Szkołę Słowa Bożego gościć będzie parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Zagórowie oraz parafia pw. św. Wojciecha w Wągrowcu. Jak mówi ks. Paweł Podeszwa, moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w archidiecezji gnieźnieńskiej, które patronuje przedsięwzięciu, tegoroczna edycja jest wyjątkowa, odbywać się będzie bowiem w Roku Wiary. Zapraszamy do uczestnictwa. Poniżej program spotkań.

 

Środa                                                                                  Czwartek        

Parafia p.w.  św. Ap. Piotra i Pawła                        Parafia p.w. św. Wojciecha

ul. Nowa 8                                                                        Pl. Kard. St. Wyszyńskiego 1

62-410 Zagórów                                                            62-100 Wągrowiec

 

godz.  18.30                                                                        godz. 19.30

 

1)         12.09                                                                         13.09

2)         26.09                                                                         27.09

3)         10.10                                                                         11.10

4)         24.10                                                                         25.10

5)         07.11                                                                         08.11

6)         21.11                                                                         22.11

7)         05.12                                                                         06.12

 8)        19.12                                                                         20.12

ROK 2013

9)         09.01                                                                         10.01

10)       23.01                                                                         24.01

11)       06.02                                                                         07.02

12)       20.02                                                                         21.02

13)       06.03                                                                          07.03

14)       20.03                                                                         21.03

15)       03.04                                                                         04.04

16)       17.04                                                                         18.04

17)       08.05                                                                         09.05

18)       22.05                                                                         23.05

19)       05.06                                                                         06.06

20)       19.06                                                                         20.06

21)       23.06 – zakończenie Szkoły Słowa Bożego

 

TEMATY KONFERENCJI 

 1. Zanim otworzysz Biblię
 2. Jak Bóg „dyktował” Biblię?
 3. Oto Słowo Boże
 4. Czy w tekście biblijnym mogą być błędy?
 5. Ewangelie poza Ewangelią
 6. Bóg, który mówi w różnych językach
 7. Czy Biblię można rozumieć dosłownie?
 8. Kościół – stróżem Słowa Bożego
 9. Biblia historią zbawienia
 10. Biblia światłem i pokarmem na ścieżkach życia ludzkiego
 11. Lectio divina i jej etapy
 12.  Nawracajcie się i pójdźcie za Mną -  Mk 1,14-20
 13. Modlitwa w Ogrójcu -  Mk 14,32-42
 14. Śmierć Jezusa - Mk 15,33-41
 15.  Zmartwychwstanie Jezusa -  Mk 16,1-8
 16.  Ukazywanie się Zmartwychwstałego -  Mk 16,9-18
 17.  O zmartwychwstaniu -  Mk 12,18-27
 18.  Wniebowstąpienie -  Mk 16,19-20
 19.  Ustanowienie Eucharystii - Mk 14,22-26
 20.  Wyznanie Piotra -  Mk 8,27-38

 

Polecamy