piątek, 5 czerwca 2020 r.

Telegram prymasa Polski po śmierci s. Błażei Tomalak

„Swoim pięknym życiem dawała przykład miłości, cierpliwości i wytrwałości” – napisał prymas Polski abp Józef Kowalczyk w telegramie kondolencyjnym po śmierci s. Błażei Tomalak z Mogilna, jednej z najstarszych zakonnic w Polsce. Telegram zostanie odczytany dziś, podczas uroczystości pogrzebowych, którym przewodniczyć będzie bp Wojciech Polak.

 

Publikujemy pełną treść telegramu prymasa Polski:

 

Z smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci s. Błażei Tomalak, którą Pan czasu i wieczności, życia i śmierci, wezwał do siebie po prawie 104 latach ziemskiego pielgrzymowania i 81 latach życia zakonnego. Pan Bóg obdarzył s. Błażeje łaską powołania w charyzmacie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Realizowała je z pełnym zaangażowaniem i wiernością Bogu, Ewangelii i Konstytucji swojego Zgromadzenia wszędzie tam, gdzie była posłana: służąc kapłanom studiującym w Papieskim Instytucie Polski w Rzymie, organizując pomoc medyczną na froncie II wojny światowej, przebywając w więzieniu, wreszcie pracując jako pielęgniarka w wielu miastach Wielkopolski.

 

S. Błażeja znaczną część swojego życia spędziła w Mogilnie, do którego po raz pierwszy przybyła w 1948 roku. Niestrudzenie pełniła posługę wobec chorych, samotnych i potrzebujących za co została uhonorowana tytułem „Honorowego Mogilnianina”.  Swoim pięknym życiem dawała przykład miłości, cierpliwości i wytrwałości. W ten sposób zapisała się na trwałe w pamięci mieszkańców tego miasta, stając się wzorem radykalnego i pełnego miłosierdzia kroczenia do świętości.

 

Dzisiaj oddajemy Jej ostatnią ziemską posługę, odprowadzając na miejsce wiecznego spoczynku. Polecamy ją Bogu w liturgii pogrzebowej, prosząc, aby została przyjęta do Domu Ojca i obdarowana palmą zwycięstwa.

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, rodzinę, mieszkańców Mogilna oraz wszystkich, których ta śmierć napełniła smutkiem i żałobą obejmuję modlitwą.

 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju.

 

† Józef Kowalczyk
Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

 

 

Polecamy