niedziela, 23 lutego 2020 r.

Dekret

Abp Józef Kowalczyk prymas Polski mianował ks. dr. Tomasza Trzaskawkę, dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie, ojcem duchownym Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Funkcję tę ks. Trzaskawka obejmie 1 października.

Polecamy