sobota, 22 lutego 2020 r.

Gniezno: rekolekcje odnowy

We wtorek, 9 października, w parafii pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie rozpocznie się 10-tygodniowe Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje adresowane są do młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych. Każdy będzie mile widziany. 

 

Co to za projekt? Ci, którzy już to przeżyli mówią, że to czas uzdrowienia i dotyku samego Boga. Nie trzeba pakować manatków i drałować na drugi koniec Polski. Wszystko jest na miejscu. W rodzinnej parafii. Poza tym: to rekolekcje rozciągnięte w czasie. Nie trzeba drążącą ręką wypisywać tygodnia urlopu.

 

Seminarium Odnowy w Duchu Świętym to forma rekolekcji „w domu” przeznaczonych dla młodzieży ponadgimnazjalnej i osób dorosłych. Codzienna osobista modlitwa plus cotygodniowe spotkanie we wspólnocie. Trwające dziesięć tygodni rekolekcje kształtują trzy elementy: katecheza, spotkania modlitewne w dużych i małych grupach. Całość wieńczy pełna ognia modlitwa o przyjęcie darów Ducha Świętego. Tu nie „zachwala się” Pana Jezusa, opowiadając o tym, jaki jest fajny. Nie ma też teoretyzowania bez praktyki. Modlitwa wspólnotowa nie tylko kończy całe rekolekcje, ale jest ich nieodłączną częścią. To przygoda, która powtarza się we wszystkich częściach świata. Poruszenie Ducha Świętego obejmuje wszystkie kontynenty, warstwy społeczne, wszystkie środowiska. Odnowa w Duchu Świętym jest tak jak odnowa wiosny w przyrodzie. Kiedy przypatrujemy się temu, co czyni wiosna w przyrodzie, zauważamy, że przemienia absolutnie wszystko; dotyka kwiatów, drzew, ziemi, śpiewu ptaków. Dotknięcie wiosny przemienia wszystko, co istnieje w przyrodzie. Podobnie Odnowa w Duchu Świętym dotyczy wszystkiego, co należy w człowieku przemienić - odnowić. Jest ona odkryciem – przez każdego – tajemnicy Zesłania Ducha Świętego.

 

Jacy byli Apostołowie przed Pięćdziesiątnicą. A jacy byli po Zesłaniu Ducha Świętego? Przemienili się całkowicie. Przed Zesłaniem Ducha Świętego byli lękliwi, bojaźliwi, brakowało im odwagi, zamknęli się w murach, bo obawiali się tłumów. A potem przychodzi Tajemnica Zesłania w huraganie i w ogniu... Oto drzwi się otwierają i ci sami Apostołowie, przemienieni, rozpoczynają głosić Jezusa Chrystusa. Nawrócenie polega na tym, że pozwalamy Chrystusowi w pełni być w sobie. Zaczynamy być chrześcijanami, czyli Chrystusowymi. Trzeba abyśmy patrzyli oczyma Chrystusa, abyśmy mówili ustami Chrystusa, abyśmy kochali sercem Chrystusa, wtedy pozwalamy mu działać tak, jak chce. Wtedy On zaczyna przemieniać, uzdrawiać, uwalniać z nałogów.

 

Jesteśmy wspólnotą, w której jest miejsce dla każdego. Dzielimy się tym, czego sami doświadczyliśmy. Odkryliśmy Boga, który nie jest teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. W pewnym momencie swojego życia zrozumieliśmy, że nasze dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest tylko namiastką życia w Bogu, bo On pragnie dać nam o wiele więcej! Więcej niż możemy się spodziewać! Jezus powiedział s. Faustynie: „W jednej chwili mogę dać więcej, niż Ty zapragnąć możesz”. Taki jest Bóg, którego spotkaliśmy. To, co dotychczas budziło w nas niechęć i znudzenie – modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty święte – stało się fascynującym spotkaniem z Bogiem, które daje napęd naszemu życiu. Pierwsze spotkanie 9 października o godz.19:00. Zaprasza wspólnota i ks. Marcin Modrzyński, diecezjalny koordynator Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

 

 

 

Polecamy