niedziela, 23 lutego 2020 r.

Gniezno: sympozjum nt. małżeństwa

Referenci ds. rodzin, doradcy życia rodzinnego, kapłani i osoby zaangażowane w działalność ruchów prorodzinnych uczestniczyli 15 września w V Sympozjum o Małżeństwie i Rodzinie. Tematem spotkania było przygotowanie do małżeństwa w świetle zbliżającego się Roku Wiary.

 

Sympozjum odbyło się tradycyjnie w gnieźnieńskim seminarium duchownym. Łącznie uczestniczyło w nim ponad 150 osób z różnych parafii archidiecezji gnieźnieńskiej. Obecny był także bp Bogdan Wojtuś, który w swoim wystąpieniu przestrzegał przed powszechną zgodną na laicyzację życia.

 

„Osłabienie wiary powoduje zaprzestanie jej przekazywania – mówił. – Laicyzacja dokonująca się w poszczególnych sferach ludzkiej aktywności: kulturze, etyce, polityce, działalności społecznej, eliminuje z nich Boga i lansuje taki model życia, jakby Bóg nie istniał. Co możemy zrobić? Zamknąć się w getcie? Zgodzić się na katolicyzm otwarty i upodobnić się do świata? Nie. Możliwy jest tylko Kościół po Zesłaniu Ducha Świętego, Kościół mający korzenie w Wieczerniku i jednocześnie wychodzący z Ewangelią do świata” – tłumaczył bp Wojtuś.

 

Podkreślił również, że ogłoszony przez papieża Benedykta XVI i rozpoczynający się w październiku Rok Wiary, ma przypomnieć wiernym, że fundamentem wiary nie jest doktryna, tradycja, ani zasady, ale osobiste spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa. To spotkanie możliwe jest dzięki Słowu Bożemu.

 

Bp Wojtuś zachęcał również do refleksji nad postrzeganiem Kościoła przez wiernych. Czy wspólnoty parafialne są traktowane jako przedsiębiorstwo usługowe, czy jako wspólnoty wiary i miłości?  Co zrobić, by Kościół był bardziej misyjny? Jak łowić ludzi? „To problemy, przed którymi dziś stoimy?” – mówił bp Wojtuś.

 

W dalszej części spotkania uczestnicy wysłuchali referatu dr. Marka Babika z Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie nt. motywów, dla których ludzie decydowali się w przeszłości i decydują dziś na ślub kościelny. Diecezjalny duszpasterz rodzin, ks. kan. Franciszek Jabłoński omówił przygotowanie do małżeństwa na szczeblu archidiecezji, a ks. kan. Mirosław Kędzierski, proboszcz parafii w Kłecku, podzielił się swoimi doświadczeniami z realizacji przygotowania do małżeństwa w parafii.

 

Zaprezentowano także projekty inicjatyw, które Duszpasterstwo Rodzin zamierza zrealizować w Roku Wiary. Uczestnicy wysłuchali także świadectwa małżeństwa misjonarzy z Afryki Barbary i Aleksandra Szanieckich.

 

W drugiej części spotkania uczestnicy sympozjum pracowali w grupach, zastanawiając się nad tym, jak pomóc narzeczonym dobrze przygotować się do małżeństwa w: rodzinie, szkole, parafii, diecezji i za pośrednictwem mediów. Wypracowane wnioski zaprezentowano na zakończenie spotkania.

 

V Sympozjum o Małżeństwie i Rodzinie zorganizował Referat Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.

 

bgk KAI
fot. B. Kruszyk

 

 

Polecamy