sobota, 22 lutego 2020 r.

Ingres abp. Jędraszewskiego

Abp senior Henryk Muszyński oraz bp Wojciech Polak uczestniczyli 8 września w ingresie abp. Marka Jędraszewskiego do bazyliki archikatedralnej w Łodzi. Życzenia i gratulacje przesłał listowanie także prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

 

W telegramie metropolita gnieźnieński podziękował najpierw odchodzącemu na emeryturę abp. Władysławowi Ziółkowi. „Drogi arcybiskupie Władysławie! Składam Ci wyrazy szczerego uznania i podziękowania za Twój aktywny udział w życiu i działalności tego Kościoła partykularnego, za troskliwość duszpasterską, za miłość do tego Kościoła” – napisał Prymas.

 

Podziękował również odchodzącemu arcybiskupowi łódzkiemu za „bogate owoce jego posługiwania słowem i sakramentami”. „A ileż wspaniałych dzieł powstało dzięki Twojej trosce administracyjnej, duszpasterskiej i charytatywnej. Cały ten obfity dorobek Twojej pracy składamy na ołtarzu eucharystycznym, jako dziękczynny dar, przekonani, że Miłosierny Bóg przyjmie go i uczyni z niego ofiarę miłą sobie” – napisał abp Kowalczyk.

 

Zwracając się do nowego arcybiskupa metropolity łódzkiego, abp. Marka Jędraszewskiego, Prymas podkreślił, że dzień ingresu do katedry łódzkiej jest bardzo ważny w jego życiu kapłańskim i biskupim.

 

„Stanąłeś wobec nowego wyzwania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I odpowiedziałeś na nie w duchu posłuszeństwa i troski o sprawę Chrystusa i Jego ewangelii wyrażoną także w Twoim biskupim zawołaniu: Scire Christum (Znać Chrystusa). Obejmujemy Cię szczerą i gorącą modlitwą w intencji Twojej posługi, przekonani, że jeśli Bóg kogoś powołuje to i łaskę daje” – napisał abp Kowalczyk.

 

Przywołał również słowa bł. Jana Pawła II, który podczas drugiej pielgrzymki do Gniezna w 1997 roku wzywał do przygotowania nowej wiosny Kościoła. Słowa te – jak podkreślił prymas – stanowią niejako program biskupiej posługi nowego arcybiskupa łódzkiego.

 

„Pan Bóg obdarował Cię talentami intelektualnymi i duchowymi, które rozwijałeś w archidiecezji poznańskiej. Niech teraz przynoszą owoce w archidiecezji łódzkiej i całej metropolii” – życzył metropolita gnieźnieński, zapewniając o duchowej i modlitewnej łączności z uczestnikami uroczystości odbywających się łódzkiej katedrze.

 

Nowy arcybiskup metropolita łódzki urodził się 24 lipca 1949 roku. Maturę uzyskał w roku 1967 w I. Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Następnie, w latach 1967-1973, studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Z miastem tym był związany przez kolejne lata swojej kapłańskiej posługi m.in. jako redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”. W 1997 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej.

 

Fot. Ł. Głowacki www.archidiecezja.lodz.pl


Polecamy