sobota, 22 lutego 2020 r.

Kruszwica: święto plonów

Archidiecezja gnieźnieńska wspólnie z województwem kujawsko-pomorskim dziękowała za tegoroczne plony. Uroczystości dożynkowe odbyły się 2 września w Kruszwicy. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

 

Uroczystości rozpoczął konkurs dożynkowych wieńców, który odbył się przed romańską kolegiatą pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła. Później dożynkowy korowód ruszył ulicami miasta w kierunku nowego amfiteatru, gdzie w południe sprawowana była Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka.

 

„W zmiennym, niepewnym i zaskakującym nas świecie tylko Bóg jest wolny od wszystkich zmian i przemian. Dlatego w Nim winniśmy upatrywać punktu odniesienia dla życia społecznego, rodzinnego czy zawodowego” – mówił w homilii prymas, dodając, że rolnikom, którzy często muszą się mierzyć z przeciwnościami przyrody, prawda ta powinna nieść szczególną pociechę. „Każdy z was, doświadczając zmienności przyrody, niepewności jutra, poczucia krzywdy i niesprawiedliwości czy braku stabilności, winien sobie uświadamiać, że to właśnie Bóg może dać nam poczucie bezpieczeństwa, że ze względu na Niego możemy czuć się chciani i potrzebni naszemu społeczeństwu, nawet wówczas, gdy czujemy się niedoceniani czy zapomniani w codziennym trudzie” – przekonywał hierarcha.

 

Przypomniał również za bł. Janem Pawłem II, że „człowiek zawsze musi pozostawać podmiotem pracy, a nie jej przedmiotem”. „To, drogie siostry i drodzy bracia, wskazuje na waszą godność jako tych, którzy każdego dnia, w imieniu nas wszystkich, podejmują trud i wysiłek, by nasza ziemia przynosiła obfite plony. Tak jak w szacunku składamy pocałunek na bochenku chleba, tak składamy go na waszych spracowanych rękach. Razem z wami, tak jak nasi przodkowie, spoglądamy w niebo i dziękujemy Bogu za dar waszej pracy, za jej owoce, za codzienny chleb, po który tak często sięgamy bez głębszej refleksji i pomyślenia o was i waszym życiu” – mówił abp Kowalczyk.

 

Przypomniał również rolnikom, że nawet wówczas, gdy przychodzi im zmagać się z przeciwnościami, gdy stają wobec nowych trudności, nigdy nie są sami. „To Pan Bóg jest waszym sprzymierzeńcem i waszą ostoją. To Bóg obecny jest w ludziach dobrej woli, za których życzliwość, zdolność do poświęceń czy niesienia pomocy dzisiaj serdecznie dziękujemy” – mówił hierarcha.

 

W Eucharystii prócz licznie zgromadzonego duchowieństwa z diecezjalnym duszpasterzem rolników ks. kan. Ottonem Szymkowem na czele uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych. Obecni byli także przedstawiciele producentów rolnych z całego regionu, delegacje rolników oraz ochotniczych straży pożarnych, a także zespoły ludowe. Podobnie jak w roku ubiegłym przed Mszą św. abp Kowalczyk poświęcił dożynkowe wieńce. Jak mówił, są one dowodem rolniczego trudu i wyrazem radości z owoców, jakie ten trud przynosi. Abp Kowalczyk poświęcił również sztandar NSZZ „Solidarność” Powiatu Inowrocławskiego.

 

bgk KAI
fot. ks. T. Gerlach

 

Polecamy