środa, 12 sierpnia 2020 r.

Ks. Tomasz Trzaskawka na czele SSFK

Ks. dr Tomasz Trzaskawka został mianowany przewodniczącym Zarządu Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej działające przy Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski.

 

Wybór nowego przewodniczącego miał miejsce 17 września, podczas obrad Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej Komisji Duchowieństwa KEP, które odbyły się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Ks. dr Tomasz Trzaskawka funkcję tą objął po ks. prał. Adamie Kokoszce z diecezji tarnowskiej.

 

Sekcja Stałej Formacji Kapłańskiej (SSFK) istnieje przy Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski od 9 lat. Jej celem jest wymiana doświadczeń i wspieranie się w realizowaniu programów formacji stałej duchowieństwa w poszczególnych diecezjach, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Sekcja wydaje biuletyn pt. „Formatio Permanens”, który zawiera m. in. materiały ze spotkań i adresy kapłanów głoszących rekolekcje dla duchowieństwa. Spotkania Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej Komisji Duchowieństwa odbywają się raz w roku.

Polecamy