piątek, 21 lutego 2020 r.

Muzyka kościelna - prawdziwe bogactwo

Pod patronatem prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka rozpoczęła się 26 września w Gnieźnie trzydniowa konferencja poświęcona kościelnym zbiorom muzycznym w polskich bibliotekach. W spotkaniu uczestniczą bibliotekarze, archiwiści, badacze-muzykolodzy oraz osoby związane z muzyką kościelną z całej Polski.


Uczestników konferencji gości gnieźnieńskie Muzeum Archidiecezjalne. W krótkim słowie inaugurującym spotkanie abp Kowalczyk podkreślił symboliczny charakter wyboru Gniezna na miejsce obrad. „Przychodzicie do źródła życia narodowego i kościelnego w Polsce” – mówił, przypominając, że w tym miejscu, w 1979 roku bł. Jan Paweł II wygłosił katechezę o polskiej kulturze i jej pierwszym zabytku – Bogurodzicy.


Prymas przyznał również, że tematyka konferencji wpisuje się troskę Benedykta XVI o powrót do wielkiego dziedzictwa kościelnej muzyki sakralnej oraz o dążenie do jej uniwersalności. Metropolita gnieźnieński podkreślił jednocześnie, że kościelne zbiory muzyczne są wyrazem wiary poprzednich pokoleń, dziedzictwem, które zostało nam pozostawione. „I chociaż dzisiaj często dzieła te spoczywają w bibliotekach i archiwach, być może zapomniane przez współczesnych, to jednak zostały stworzone po to, aby wielbić Boga, aby oddać Mu należną chwałę, aby człowiek mógł wyśpiewać swoją pieśń dla Pana” – powiedział prymas.


W konferencji biorą udział przedstawiciele największych ośrodków naukowych w kraju m.in.: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Biblioteki Narodowej oraz Akademii Muzycznych w Katowicach i Gdańsku.


Celem spotkania jest zaprezentowanie zbiorów muzyki kościelnej zgromadzonych w polskich archiwach i bibliotekach kościelnych, akademickich, publicznych oraz kolekcjach innych instytucji i stowarzyszeń muzycznych. Konferencja ma się również przyczynić do lepszego poznania tych zbiorów oraz nawiązania kontaktów różnych środowisk zainteresowanych tą samą tematyką, a działających na różnej płaszczyźnie.


W czasie pobytu w Gnieźnie uczestnicy obrad zwiedzą katedrę gnieźnieńską, wysłuchają koncertu oraz będą uczestniczyć w Mszy św. przy relikwiach św. Wojciecha.


Sympozjum organizuje Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polska Grupa Narodowa IAML we współpracy z Archidiecezjalną Komisją ds. Śpiewu, Muzyki Kościelnej i Służby Liturgicznej, Muzeum Archidiecezjalnym, Archiwum Archidiecezjalnym oraz Studium Muzyki Kościelnej w Gnieźnie.

 

bgk KAI

Polecamy