czwartek, 27 lutego 2020 r.

Nowy wikariusz generalny

Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ks. kan. Krzysztof Wętkowski został mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej. Na urzędzie kanclerza zastąpi go - jako pełniący obowiązki - ks. Zbigniew Przybylski, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie

 

Ogłoszone 28 września dekrety prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka wejdą w życie 1 października.

 

49-letni ks. Krzysztof Wętkowski pochodzi z Gniezna. Jest cenionym kanonistą, wykładowcą Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na KUL ukończył w 1995 roku uzyskując tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Był rzecznikiem prasowym archidiecezji gnieźnieńskiej i referentem ds. środków społecznego przekazu. Urząd kanclerza Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie pełnił nieprzerwanie od 17 lat. Jest stałym felietonistą „Przewodnika Katolickiego”.

 

Decyzją abp. Józefa Kowalczyka ks. Wętkowskiego na urzędzie kanclerza gnieźnieńskiej Kurii Metropolitalnej zastąpi – jako pełniący obowiązki – 36-letni ks. Zbigniew Przybylski, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Ks. Przybylski, również rodowity gnieźnianin, święcenia kapłańskie przyjął w 2001 roku z rąk abp. Henryka Muszyńskiego. W latach 2003-2007 odbył studia specjalistyczne na Uniwersytecie Wiedeńskim uwieńczone pracą doktorską z zakresu teologii pastoralnej.

 

Wikariusz generalny to pełnomocny, osobisty zastępca biskupa diecezjalnego, przez niego mianowany. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) na mocy urzędu przysługuje mu w całej diecezji władza wykonawcza, którą z mocy prawa posiada biskup diecezjalny, do podejmowania wszystkich aktów administracyjnych, z wyjątkiem jednak tych, które biskup sobie zarezerwował, albo do których prawo wymaga specjalnego zlecenia biskupa. W praktyce wikariusz generalny ma pomagać biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją.

 

bgk KAI

Polecamy