sobota, 22 lutego 2020 r.

Papież przyjął rezygnację bp. Wojtusia

Biskup Bogdan Wojtuś przechodzi na emeryturę. Papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce został opublikowany w dniu dzisiejszym tj. 15 września. W liście skierowanym do bp. Bogdana Wojtusia nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore przekazał papieskie podziękowania za posługę  kapłańską i biskupią pełnioną przez 24 lata w charakterze biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

„Wniósł Ksiądz Biskup cenny wkład w rozwój  i życie duchowe tej archidiecezji,  wspomagając jej kolejnych ordynariuszy.  Wizytacje  kanoniczne, udzielanie sakramentu  bierzmowania, praca w kurii biskupiej, pełnienie urzędu wikariusza generalnego i wcześniejsze kierowanie seminarium duchownym – to tylko niektóre posługi, które Wasza Ekscelencja z zaangażowaniem i kompetencją pełnił dla dobra wiernych  archidiecezji” – napisał abp Migliore.

 

Wyraził również uznanie dla wkładu bp. Bogdana Wojtusia w prace Konferencji  Episkopatu Polski, zwłaszcza w Radzie ds. duszpasterstwa rodzin i ds. wychowania katolickiego. „Może przeto Ksiądz Biskup – w 52. roku kapłaństwa – powiedzieć  za św. Pawłem: Pan stanął przy mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii. Do tych słów dołączam również moje wyrazy podziękowania  i uznania. Bóg zapłać za apostolski  trud!” – czytamy w liście nuncjusza.

 

Prymas Polski abp Józef Kowalczyka zachęca kapłanów, siostry zakonne i wspólnoty parafialne do objęcia modlitwą bp. Bogdana Wojtusia oraz jego dotychczasowej posługi.

 

Bp Bogdan Wojtuś urodził się 4 lipca 1937 roku w Łąsku Wielkim k. Bydgoszczy. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 maja 1961 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej, uwieńczone magisterium (1968) i doktoratem (1972), odbywał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1971 r. rozpoczął pracę w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie jako archidiecezjalny duszpasterz rodzin i duszpasterz służby zdrowia. Był przez wiele kadencji członkiem Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłańskiej. W 1982 r. został mianowany przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa rektorem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchowego w Gnieźnie. 24 września 1988 roku Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Vassinessa i biskupem pomocniczym gnieźnieńskim. Sakrę biskupią przyjął 8 października 1988 roku z rąk kard. Józefa Glempa, prymasa Polski. Od 1988 roku pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej. Był członkiem Kolegium Konsultorów, przewodniczącym Wydziału Duszpasterstw Specjalistycznych i prepozytem kapituły katedralnej oraz profesorem teologii moralnej w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Do 1994 roku był członkiem Komisji Episkopatu ds. Rodziny i członkiem Komisji Episkopatu ds. Seminariów Duchownych.

 

Komunikat Nuncjatury
List abp. Celestino Migliore
Życiorys bp. Bogdana Wojtusia 

Polecamy