piątek, 28 lutego 2020 r.

Pielgrzymka Towarzystwa św. Wojciecha

Bracia z Towarzystwa św. Wojciecha archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej uczestniczyli 15 września w dorocznej pielgrzymce do grobu patrona. Spotkanie było okazją do wspólnej modlitwy i zainaugurowało 23. rok działalności bractwa.

 

Do Gniezna przyjechało blisko 100 braci zrzeszonych w kołach parafialnych na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej. Zjazd rozpoczęła Msza św. sprawowana w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem ks. prał. Bronisława Kaczmarka, wikariusza generalnego diecezji bydgoskiej. Eucharystię koncelebrowali ks. Tomasz Głuszak, asystent kościelny Towarzystwa św. Wojciecha oraz ks. Jarosław Antkowiak, asystent diecezjalny diecezji bydgoskiej.

 

Słowo pozdrowienia i zapewnienie duchowej bliskości przesłał także prymas Polski abp Józef Kowalczyk. W liście odczytanym na początku Mszy św. metropolita gnieźnieński wyraził nadzieję, że tegoroczna pielgrzymka do grobu patrona, odbywająca się w przededniu Roku Wiary, przyczyni się do umocnienia wiary w sercach członków Towarzystwa św. Wojciecha i potwierdzania jej świadectwem w codziennym życiu.

 

„Papież Benedykt XVI w Liście Apostolskim Porta Fidei zachęca chrześcijan, by Rok Wiary przyczynił się do autentycznego i nowego nawrócenia się do Pana. Zapewne pomocą we właściwym przeżywaniu Roku Wiary i nawracania się do Pana będzie wam służył dzień skupienia, jaki przeżyjecie w klasztorze w Mogilnie pod koniec października br. Do udziały w tym dniu szczerze was wszystkich zachęcam” – napisał prymas.

 

Życzył także, aby zmodyfikowany statut bractwa, który podpisał 1 września „przyczynił się do jeszcze owocniejszej realizacji zadań i celów Towarzystwa”.

 

Druga cześć spotkania odbyła się w gnieźnieńskim seminarium duchownym, gdzie uczestnicy zjazdu wysłuchali wykładu prezes Zarządu DIAK Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej Krystyny Wojtczak-Nowak na temat katolików świeckich i ich zadań w Kościele. Bracia obejrzeli również film ukazujący tajemnicę i świętość Eucharystii.

 

Towarzystwo św. Wojciecha uważane jest za kontynuatora XIX-wiecznej Straży św. Wojciecha. Zostało reaktywowane przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa dekretem z dnia 20 czerwca 1990 r. Obecnie należy do niego przeszło 350 mężczyzn.

 

Działalność stowarzyszenia streścić można w trzech słowach: kult, formacja, reprezentacja. Pierwsze oznacza ciągłą troskę o rozwój kultu patrona, drugie świadome pogłębianie własnej wiary, trzecie czynne uczestniczenie w uroczystościach religijnych, zwłaszcza tych ku czci św. Wojciecha. Członkowie bractwa ubrani w charakterystyczne granatowe płaszcze, które otrzymują po rocznym przygotowaniu, angażują się w organizację wielu uroczystości i wydarzeń kościelnych. Uczestniczą także w przygotowaniu pielgrzymek oraz imprez o charakterze kulturalnym, społecznym i oświatowym.

 

bgk/Gniezno

Polecamy