sobota, 22 lutego 2020 r.

Prymas przyjacielem "dziewiątki"

Statuetka „Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 9 w Gnieźnie” dołączyła do szeregu odznaczeń przyznanych prymasowi Polski abp. Józefowi Kowalczykami. Metropolita gnieźnieński odebrał ją 18 września - z rąk dzieci.

 

Spotkanie w gnieźnieńskiej Szkole Podstawowej nr 9 odbyło się w ramach wizytacji kanonicznej parafii pw. bł. Bogumiła, na terenie której znajduje się placówka. Specjalnie z okazji wizyty szczególnego gościa uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny pt.: „Wychowywać, ale jak?” W wychowaniu - jak uczył bł. Jan Paweł II – chodzi przede wszystkim o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, aby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał”. Uczniowie szkoły wyrazili swoje radosne „bycie dla drugich” poprzez grę aktorską, śpiew i taniec oraz piękne stroje i scenografię. Dziękując im, a także gronu pedagogicznemu, abp Kowalczyk nawiązał do ujętych w przedstawieniu treści podkreślając ogromne znaczenie wychowania dla Kościoła i współczesnego świata.

Polecamy