wtorek, 25 lutego 2020 r.

Prymas: szanujmy kulturę i język polski

Przed degradacją i upadkiem ojczystego języka przestrzegał prymas Polski abp Józef Kowalczyk podczas konferencji naukowej zainaugurowanej 13 września w gnieźnieńskim Kolegium Europejskim. „To język polski jednoczy nasz naród, stanowi podstawę naszej tożsamości i pozwala budować moralną siłę narodu” – mówił prymas. 

 

W krótkim wystąpieniu metropolita gnieźnieński podkreślił, że ojczysty język jest naszym bezcennym dobrem i należy do narodowej skarbnicy kultury. W nim – jak dodał – wyraża się zbiorowa pamięć polskiego narodu, jego tradycja, historia i kultura.

 

„To właśnie tu, w Gnieźnie, w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku, bł. Jan Paweł II wygłosił katechezę o roli i znaczeniu kultury w życiu polskiego narodu. Czym jest kultura? – pytał zebraną na Wzgórzu Lecha młodzież. Kultura – odpowiedział – jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi” – cytował słowa papieża abp Kowalczyk.

 

Przypomniał także za bł. Janem Pawłem II, że kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. W jej dziejach odzwierciedla się dusza narodu. Ona stanowi o nas bardziej niż siła materialna i granice polityczne, co znajduje potwierdzenie w naszych dziejach. Niestety ta kultura i wyrażający ją język przeżywa dziś upadek.

 

„Choć żyjemy w nowych, pięknych czasach – w wolnej Polsce i w Europie bez granic – to jednak polska kultura i język polski ciągle podlegają zagrożeniom. Rozwój kultury masowej nasilił zjawisko degradacji kultury i języka polskiego. W szeroko rozumianych środkach masowego przekazu widać wyraźnie upadek języka i obyczajów, a postępująca komputeryzacja i rozwój elektronicznych środków komunikacji prowadzą do zubożenia naszego języka. A cóż powiedzieć o zjawisku wulgaryzacji języka i o lekceważeniu kultury narodowej, zarówno u dzieci i młodzieży, u dorosłych i starszych, a nawet u polityków i ludzi życia społecznego? Zjawiska te muszą budzić nasz uzasadniony niepokój!” – stwierdził hierarcha.

 

Przyznał również, że jako Nuncjusz Apostolski w Polsce i zarazem Dziekan Korpusu Dyplomatycznego wielokrotnie obserwował z jakim uznaniem i wzruszeniem cudzoziemcy, wraz z poznawaniem języka polskiego, odkrywali bogactwo naszej kultury i coraz lepiej rozumieli duszę polskiego narodu. To dobro – jak dodał – „chcemy ochraniać, pomnażać i dzielić się nim nie tylko z następnymi pokoleniami Polaków, ale również z wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy otwartym umysłem i sercem pragną zgłębiać polską kulturę i język”.

 

Konferencja potrwa do 15 września i poświęcona jest nauczaniu kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie. W obradach bierze udział około 70 pracowników naukowych reprezentujących różne ośrodki i instytucje promujące język polski i polską kulturę. Organizatorem konferencji są: Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

 

bgk KAI

Polecamy