wtorek, 25 lutego 2020 r.

Prymas w Caritas

„Nie można głosić Dobrej Nowiny, nie ukazując człowiekowi dobroci i miłości Boga. Nie można mówić ludziom o Bogu, nie dając im odczuć miłości, którą On sam jest. Caritas w sposób szczególny posłana jest, by przez miłość głosić Dobrą Nowinę” – mówił prymas Polski abp Józef Kowalczyk podczas Mszy św. sprawowanej 5 września w siedzibie gnieźnieńskiej Caritas.  

 

Okazją do spotkania i wspólnej modlitwy było przypadające tego dnia liturgiczne wspomnienie bł. Matki Teresy z Kalkuty, patronki Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wspominając osobę i dzieło misjonarki abp Kowalczyk podkreślił, że jej życie jest konkretnym przykładem tego, jak realizować Hymn o Miłości z I Listu św. Pawła do Koryntian: bez  miłości jesteśmy niczym i wszystko, co czynimy, pozbawione jest jakiegokolwiek znaczenia. Tylko życie pełne miłości niesie płodność i bogactwo.

 

„Bł. Teresa z Kalkuty całe swoje życie oparła na Błogosławieństwach. Całą swoją energię przeznaczała na służbę najbiedniejszym i potrzebującym. W centrum jej uwagi nie było jednak ubóstwo i nędza, ale całkowite zjednoczenie z Bogiem, bezwarunkowe oddanie się w Jego ręce. To Bóg był źródłem każdej jej nadziei, dlatego właśnie odnosiła sukcesy,  chwytając za serce biedaków, dając im pociechę i radość z przygotowanego dla nich Królestwa” – mówił w homilii prymas.

 

Metropolita gnieźnieński przypomniał również, że Caritas oznacza miłość, tę niewypowiedzianą miłość Zbawiciela, która dźwigała chorych i karmiła ubogich, miłość, która inspirowała bł. Matkę Teresę do ofiarnej służby bliźnim. Nie można mówić ludziom o Bogu, nie dając im odczuć tej miłości. Caritas jest do tego w sposób szczególny wezwana i czyni to na różne sposoby. „Daje dach i schronienie dzieciom, które nie znalazły miłości i ciepła w rodzinie, zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, przygarnia dzieci i młodzież z niewydolnych wychowawczo rodzin organizuje rehabilitację dla chorych i cierpiących, spieszy z pomocą najbardziej potrzebującym w Centrum Pomocy Bliźniemu, gdzie troszczy się o ciepłe posiłki dla bezdomnych. Dziękuję dziś wszystkim, którzy nie patrząc na zyski i straty poświęcają się służbie bliźniemu” – mówił prymas.

 

Zachęcał również pracowników Caritas, by podążali śladem swojej patronki. „Macie piękny wzór i wspaniałą orędowniczkę, uciekajcie się często do jej wstawiennictwa. Nie pozwólcie, by duch miłości ostygł tam, gdzie każdego dnia podejmujecie swą służbę” – prosił na koniec abp Kowalczyk.

 

Podczas spotkania prymas Polski spotkał się z kierownikami placówek oraz odwiedził podopiecznych Domu Matki i Dziecka.

 

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej rozpoczęła działalność w 1989 roku. Obecnie prowadzi dziewięć ośrodków w różnych miastach archidiecezji gnieźnieńskiej. W placówkach tych otacza opieką dzieci, osoby niepełnosprawne i samotne, a także ubogich i bezdomnych. W ubiegłym roku prowadzona wspólnie z gnieźnieńskimi szarytkami stołówka wydała ponad 28 tysięcy obiadów.

 

bgk KAI
Fot. Caritas AG

 

 

 

 

 

 

Polecamy