niedziela, 23 lutego 2020 r.

Śladami św. Brata Alberta

Albertyni i albertynki pielgrzymują śladami swojego założyciela św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego). W niedzielę, 23 września, odwiedzili Słupcę, w której ojciec ubogich mieszkał w 1847 roku.

 

Do Słupcy przyjechało blisko 200 duchowych spadkobierców idei i dzieła św. Brata Alberta. Siostry i bracia zakonni gościli w parafii pw. św. Leonarda, gdzie uczestniczyli w Mszy św. sprawowanej przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem proboszcza ks. Jacka Dziela. - Modlimy się za życie i dzieła św. Brata Alberta oraz za ubogich i potrzebujących, którym posługują siostry i bracia Albertyni. Zanurzamy się w misterium miłości Boga, które jest źródłem wszelkiego dobra miłości chrześcijańskiej, świadczonej przez siostry i braci wobec ludzi ubogich. Także i my chcemy zanurzyć się w tym misterium i prosić Chrystusa, by uwrażliwiał nasze serca i czynił nas zdolnymi do oddawania swojego życia dla braci – mówił ks. Dziel do uczestników liturgii.

 

Po zakończonej Eucharystii przedstawiciele Rady Parafialnej podarowali gościom obraz – szkic cudownego wizerunku Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła parafialnego. Wyrazy wdzięczności za wspólną modlitwę wyrazili także członkowie słupeckiego Stowarzyszenia im. św. Brata Alberta.

 

Zgromadzenie Braci Albertynów
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta

 

Fot. K. Rybicka

Polecamy