sobota, 22 lutego 2020 r.

Wągrowiec: 140-lecie LO

O kryzysie wychowawczym oraz wzrastającym zapotrzebowaniu na „prawdziwe wychowanie” mówił  w sobotę w Wągrowcu prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Metropolita gnieźnieński uczestniczył w obchodach 140-lecia tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich.

 

W homilii abp. Kowalczyk nawiązując do nauczania bł. Jana Pawła II podkreślił, że współcześnie, w XXI wieku, wychowanie napotyka na wiele trudności, które wynikają w dużej mierze z tzw. „błędu antropologicznego materializmu”. Powoduje on – tłumaczył prymas – że wychowanie zostaje zredukowane do wykształcenia, którego celem nie jest integralny rozwój całego człowieka, ale kariera, sukces i pieniądze.

 

Do przyczyn kryzysu wychowawczego abp Kowalczyk zaliczył także upadek autorytetów, rozpad małżeństwa, częstą nieobecność w życiu dziecka jednego lub obojga rodziców i wreszcie promowanie mentalności konsumpcyjnej i relatywizmu. Nie bez znaczenia jest także  – zdaniem prymasa – brak poszanowania dla podstawowych praw i wartości.

 

„Już wielki Prymas Tysiąclecia ostrzegał naszych ojców i dziadów: Pamiętajcie, że pełne wychowanie jest zawsze owocem harmonijnego oddziaływania rodziny, Kościoła i państwa. (…). Nie dajcie się wprowadzić w błąd źle pojętemu wyrachowaniu, które na wszystko znajduje czas, tylko skąpi go dla religii. Nie zamykajcie oczu na ogromne straty, które powoduje rozprzężenie moralne wyzwolone z nakazów miłości Boga i porządku moralnego Słowa te stały się wręcz prorocze i wciąż pozostają aktualne” – stwierdził prymas.

 

Przyznał również, że wychowanie, które nigdy nie było rzeczą łatwą, „staje się coraz trudniejsze”. Wiedzą o tym dobrze rodzice, nauczyciele, kapłani i katecheci. Ich codzienne doświadczenia i problemy, którym muszą stawiać czoła, zdają się potwierdzać realność kryzysu wychowawczego. „W takiej sytuacji pojawia się pilna potrzeba wychowania oraz wzrasta zapotrzebowanie na prawdziwe wychowanie” – dodał abp Kowalczyk nawiązując do listu Benedykta XVI.

 

Hierarcha przypomniał również, że Kościół pragnie wspierać szkołę w jej wychowawczej roli i czyni to przede wszystkim przez działalność katechetyczną. Katecheza – jak tłumaczył – „pełni ważną funkcję wychowawczą, nie tylko dla życia wiary, ale również dla rozumianego integralnie wychowania, opartego na wartościach”.

 

„Patrząc na wychowanie religijno-moralne w sposób dalekosiężny i wolny od uprzedzeń, trzeba dostrzec, że oddaje ono ogromną przysługę społeczeństwu, narodowi i państwu oraz przygotowuje ludzi do respektowania podstawowych zasad życia społecznego. Uczy miłości, sprawiedliwości, odpowiedzialności, poszanowania dobra wspólnego i służby społecznej” – mówił arcybiskup gnieźnieński.

 

Nawiązał także do rocznicy wągrowieckiego Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła ta – jak dodał – „jest miejscem szczególnym, ponieważ dzięki pracy wielu pokoleń dyrektorów, wychowawców i nauczycieli wydała wielkich i mądrych obywateli dla tego miasta i całej Wielkopolski.

 

„Jako Metropolita Gnieźnieński i Prymas szczególnie wdzięczny jestem wam za liczne grono kapłanów, którzy właśnie w tych murach dojrzewali, zanim usłyszeli od Jezusa pójdź za mną. To wielka sztuka, tak wychowywać młode pokolenia, żeby wymagając od nich rzeczy największych, pozostać jednocześnie w ich wdzięcznej pamięci, i po latach gromadzić ich wokół siebie tak, jak przyszli tu dzisiaj” – mówił prymas.

 

Na koniec prosił obecnych uczniów szkoły, aby wzięli sobie do serca słowa bł. Jana Pawła II, że przyszłość świata, Ojczyzny i Kościoła w dużej mierze zależy właśnie od nich.

 

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu zostało założone w 1872 roku i należy do najstarszych szkół w Wielkopolsce. W gronie absolwentów jest wielu kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej. Do szkoły uczęszczali także: pisarz Stanisław Przybyszewski, bł. ks. kan. Stanisław Kubski, Zbigniew Orywał, mistrz USA w biegu na 1000 jardów oraz Artur Siódmiak, srebrny i brązowy medalista mistrzostw świata w piłce ręcznej.

 

bgk KAI
Fot. A. Borczykowska, ks. T. Gerlach

Polecamy