sobota, 6 czerwca 2020 r.

Inowrocław: jubileusz Towarzystwa św. Brata Alberta

Działające przy inowrocławskiej parafii pw. Zwiastowania NMP Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta świętowało 20. rocznicę działalności. Organizacja od 1993 roku prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn.

 

Uroczystości odbyły się 17 czerwca, we wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego. Uroczystości połączone były z obchodami 10-lecia miejscowego Banku Żywności, który niesie pomoc najuboższym. Jubileuszowej Mszy św., sprawowanej w kaplicy Towarzystwa, przewodniczył ks. prałat Leszek Kaczmarek, proboszcz inowrocławskiej parafii pw. Zwiastowania NMP. W homilii wskazał na potrzebę istnienia organizacji niosących wsparcie potrzebującym, ich działalności jednak – jak podkreślił – nie może towarzyszyć rozgłos i reklama, ale miłość bliźniego. Kaznodzieja wskazał także na postać i dzieło św. Brata Alberta, który poświęcił się służbie tym, których społeczeństwo odrzuciło – bezdomnym, alkoholikom i nędzarzom. Uroczystość była okazją do podziękowania darczyńcom. Wszyscy spotkali się także na wspólnym obiedzie. Na deser nie zabrało jubileuszowego tortu.

 

Fot. A. Dziedzic

Polecamy