piątek, 5 czerwca 2020 r.

Jelitowo: pod opieką bł. Jana Pawła II

Biskup pomocniczy gnieźnieński Krzysztof Wętkowski poświęcił 9 czerwca kaplicę pw. bł. Jana Pawła II mieszczącą się w Domu Opieki w Jelitowie (parafia Jarząbkowo). Miejsce to jest spokojną przystanią dla osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

 

Kaplicę erygował Prymas Polski abp Józef Kowalczyk na prośbę ks. Tadeusza Bachorza, proboszcza jarząbkowskiej parafii, który od kilku miesięcy odprawiał w Domu Opieki Msze św. i otaczał jego mieszkańców duchową opieką. Od niedzieli 9 czerwca domownicy zabytkowego pałacu rodziny Chrzanowskich, w którym mieści się placówka, mogą modlić się w prawdziwej kaplicy, przed obrazem jej patrona bł. Jana Pawła II. Poświęcenia kaplicy, a także całego domu, dokonał tego dnia bp Krzysztof Wętkowski. W Eucharystii uczestniczyli mieszkańcy domu, zaproszeni goście i parafianie. Obecny był także ks. kan. Mieczysław Kozłowski, dziekan dekanatu Września I oraz proboszcz parafii ks. Tadeusz Bachorz. Liturgię ubogacił śpiewem chór „Corda Cordi” ze Śremu. Po Eucharystii wszyscy zasiedli do niedzielnego posiłku w pięknym przypałacowym ogrodzie.

 

W czasie wizyty w parafii w Jarząbkowie bp Krzysztof Wętkowki poświęcił także krzyż, którego historia sięga czasów powojennych. Przed II wojną światową stał w tym miejscu inny krucyfiks, a według niektórych przekazów, figura św. Jana Chrzciciela, zniszczona w 1947 roku przez hitlerowców. W 1947 roku, w podzięce za szczęśliwy powrót z wojennej tułaczki rodzina Kołodziejczaków postawiła nowy krucyfiks, który w tym roku został gruntownie odremontowany.

 

Fot. R. Guziałek

Polecamy