piątek, 5 czerwca 2020 r.

Karmel: pierwsza profesja s. Marii Lucyny

W niedzielę, 23 czerwca, w gnieźnieńskim Karmelu s. Maria Lucyna od Chrystusa Zmartwychwstałego złożyła swoje pierwsze śluby zakonne i tym samym jeszcze bardziej powierzyła siebie Bogu, odpowiadając na Jego zaproszenie do życia w szczególnej zażyłości z Nim.

 

W radosnej uroczystości uczestniczyli kapłani zebrani w kaplicy sióstr, bliscy s. Lucyny oraz wspólnota karmelitanek towarzysząca jej dzień po dniu w podążaniu za Panem. Dla wszystkich było to wielkie święto, pełne pokoju i wzruszenia. S. Lucyna pochodzi ze Śląska, z parafii pw. św. Wojciecha. I wszystko wskazuje na to, że właśnie św. Wojciech przyprowadził ją do Gniezna, swojej stolicy. Przez kilka lat rozeznawała swoje powołanie, wzywając jego wstawiennictwa.

 

Zaślubiny z Chrystusem są dla młodych sióstr punktem dojścia, wypełnieniem głębokiego pragnienia serca.  Równocześnie stają się nowym początkiem na drodze szukania Boga, rozpoznawania Jego miłości i łaski. Przygotowując się do ślubów wieczystych otoczone są intensywną modlitwą, troską i wsparciem  wspólnoty. Zanim okryje je czarny welon, znak zaślubin na wieki wieków, muszą głębiej poznać swojego Oblubieńca, doświadczając Jego dobroci i miłosierdzia.

 

Fot. Karmel Gniezno

Polecamy