piątek, 5 czerwca 2020 r.

Ląd: św. Jan Bosko wzorem i przykładem

W dniach 18-19 czerwca lądzki klasztor i tamtejszą wspólnotę parafialną nawiedziły relikwie założyciela zgromadzeń salezjańskich św. ks. Jana Bosko. W ich obecności i za przyczyną świętego kapłana modlili się parafianie, a także uczniowie gimnazjum i okolicznych szkół podstawowych.

 

Relikwie przybyły do lądzkiego klasztoru 18 czerwca. W imieniu wspólnoty salezjańskiej witał je ks. Ryszard Sadowski SDB. Następnie salezjanie, salezjanki i wszyscy należący do Rodziny Salezjańskiej oddali hołd relikwiom, składając róże jako znak wdzięczności i miłości. Po liturgii słowa oraz adoracji prowadzonej przez młodzież z lądzkiego oratorium rozpoczęła się Msza św. sprawowana pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. W homilii metropolita gnieźnieński przypomniał postać i dzieło św. ks. Bosko – pierwsze oratorium, w którym dzieci ulicy uczyły się czytać i pisać, kolejne warsztaty rzemieślnicze, wreszcie nowe zgromadzenie zakonne nazywane potocznie Salezjanami Księdza Bosko. „Przyrzekłem Bogu, że nawet moje ostatnie tchnienie będzie dla moich ubogich chłopców – temu przyrzeczeniu ks. Bosko pozostał wierny do końca swojego życia” – mówił abp Kowalczyk. Przypomniał także list bł. Jana Pawła II „Juvenum Patris” oraz inne dokumenty i wystąpienia, w których papież wypowiedział pouczające myśli w kontekście pracy wychowawczej św. Jana Bosko, a które – jak stwierdził Prymas - są bardzo aktualne także i dzisiaj. „W Kościele i w świecie całościowa wizja wychowawcza, jaką wcielał Jan Bosko, oznacza realistyczną pedagogię świętości. Trzeba jak najszybciej przywrócić prawdziwe pojęcie świętości, jako elementu życia każdego wierzącego. Oryginalność i śmiałość postulatu świętości młodzieńczej jest istotną wartością sztuki wychowawczej tego wielkiego Świętego, który słusznie może być nazwany mistrzem duchowości młodzieżowej” – cytował metropolita gnieźnieński.

 

W Eucharystii licznie uczestniczyli ludzie młodzi, ich wychowawcy i nauczyciele, członkowie rodziny salezjańskiej, a także wierni z Zagórowa, Słupcy i okolicznych miejscowości. Po zakończeniu Mszy św. adorację poprowadzili nowicjusze salezjańscy, a po nich salezjanie z seminarium krakowskiego. Trwała ona do późnych godzin nocnych. Nazajutrz czuwanie modlitewne rozpoczęła jutrznia ku czci św. Jana Bosko. Ksiądz Piotr Szlufik SDB, spowiednik z nowicjatu z Kutna wygłosił konferencję ascetyczną do salezjanów, salezjanek i zgromadzonych wiernych. Odprawione zostały także Msze św. z udziałem dzieci i gimnazjalistów. Najpierw nowicjusze modlili się z uczniami szkół podstawowych z gminy Lądek, a później salezjanie z Krakowa z młodzieżą gimnazjalną. Był również czas na indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu i relikwii ks. Bosko. Po modlitwie, dzieci i młodzież wzięły udział w grach i zabawach przygotowanych przez salezjanów z Lądu.

 

Wczesnym popołudniem młodzież oratoryjna wystawiła sztukę pt. „Jestem z wami”, której reżyserem był kl. Artur Liashneuski SDB. Salezjanie poprowadzili również różaniec przy relikwiach w intencji rodziców, nauczycieli, wychowawców, dzieci i młodzieży. Ostatnim punktem peregrynacji była pożegnalna Eucharystia, której przewodniczył ks. Marek T. Chmielewski SDB, przełożony inspektorii św. Wojciecha. W kazaniu zwrócił uwagę na geniusz Bożego planu, objawionego w życiu św. Jana Bosko. Z Lądu relikwie przewiezione zostały do Kawnic.

 

Peregrynację relikwii ks. Bosko poprzedziło specjalne triduum zorganizowano dla nauczycieli i pedagogów. Każde spotkanie rozpoczynało się Mszą św., po której uczestnicy mieli okazję wysłuchać konferencji  ks. dra Zenona Klawikowskiego SDB, który przybliżał salezjański styl pracy z młodzieżą. Również w ramach przygotowań młodzi salezjanie odwiedzali szkoły ewangelizując sztuką teatralną „A miłość jest z nich największa”, opowiadającą o ks. Bosko. Czas nawiedzenia był także spotkaniem formatorów i formowanych oraz księży profesorów z domów salezjańskich.

 

Więcej zdjęć TUTAJ 

Na podstawie relacji kl. Damiana Okroja SDB
Fot. WSDTS Ląd, G. Kamiński/Ład Boży

 

 

Polecamy